• Σχόλιο του χρήστη 'Σέργιος Μαγιάτης' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 00:20

    Προτείνω για τις συμφωνικές ορχήστρες που υπάρχει πρότυπο,το άρθρο να διαμορφωθεί ώς εξής: Στις συμφωνικές ορχήστρες, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Εξαρχόντων, Κορυφαίων Μουσικών Α & Β και Μουσικών κατ’ αναλογία του αρ.1 του Π.Δ. 315/92 για τις κατηγορίες 2, 3 4 & 5. Όχι της κατηγορίας 1 Αρχιμουσικών διότι στις συμφωνικές των ΟΤΑ ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι του ενός Αρχιμουσικού,όπως στη συμφωνική του Δήμου Αθήνας.Με την παραπάνω διατύπωση διασφαλίζεται πλήρες οργανόγραμμα για τις συμφωνικές , γεγονός που συμβάλει στην διατήρηση των δύο συμφωνικών ορχηστρών των ΟΤΑ (Αθήνας-Θεσσαλονίκης). Επίσης είναι ορθότερο στο άρθρο 1 να προστεθεί:Στον υπό διαμόρφωση ΟΕΥ να αναφέρεται και το μουσικό σύνολο κάθε φορέα ως οργανική μονάδα. Έτσι διασφαλίζεται η αυτοτέλεια κάθε συνόλου.