• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Πλουμπίδης' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 06:26

    Προσθήκη στον τίτλο αλλά και στο περιεχόμενο του άρθρου 116 Άρθρο 116 Ρύθμιση μισθολογικών και εργασιακών ζητημάτων των μουσικών Ο.Τ.Α Οι διατάξεις του ΒΔ 16 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και ΦΕΚ 229/Α/1957 επεκτείνονται, σε ό,τι αφορά την ανώτατη διδακτική εβδομαδιαία απασχόληση και τον χρόνο παραμονής στον εργασιακό χώρο (30 διδακτικές ώρες), όπως επίσης και το καθεστώς αργιών και διακοπών (κανονικής άδειας με αποδοχές), για τους μουσικούς των ΟΤΑ που επιτελούν εκπαιδευτικό έργο σε Δομές Δημοτικών Ωδείων και Δημοτικών Μουσικών Σχολών των Δήμων, των ΝΠΙΔ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.