• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 07:46

    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 ΤΗΛ: 210-5210659 Αθήνα, 06 Ιουλίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 319 Προς: Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κο Μπαλάφα Γιάννη ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" 1) Όσον αφορά το 4β άρθρο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενος στη διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας, τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που κατέχουν, όσον αφορά τους ΔΕ, βαθμό Α', όπου υπάρχει διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων και κατηγοριών. 2) Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Κύριε Υπουργέ, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει με υπομνήματά μας προς την ηγεσία του Δήμου και του Υπουργείου η φύση της εργασίας μας προσιδεάζει με αυτήν των σωμάτων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπαλλήλων ασύλου που πρόσφατα τους αναγνωρίσατε το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων μας η υγεία και η σωματική ακεραιότητα τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο λόγω της επαφής τους με παράνομους τις περισσότερες φορές αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών. Είναι γνωστό και έχει απασχολήσει τόσο την Πολιτεία όσο και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που διαβιούν στο κέντρο της Αθηνάς εμφανίζουν λοιμώδη νοσήματα υψηλής μεταδοτικότητας, όπως φυματίωση, ηπατίτιδα, ελονοσία, AIDS, μολυσματικές δερματοπάθειες, ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται εύκολα, γεγονός το οποίο εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό άλλωστε είχαν θεσμοθετηθεί μέτρα προληπτικής ιατρικής για τη διασφάλιση της ασφαλούς εργασίας των δημοτικών αστυνομικών, τα οποία και καταργήθηκαν. Περαιτέρω, στην υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία, με την ιδιαίτερη αύξηση της εγκληματικότητας και την ιδιαίτερα κακή οικονομική και ψυχολογική κατάσταση των πολιτών, βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση τους, η οποία πολλές φορές εκφράζεται με λόγω και έργω επιθετικότητα και άσκηση βίας κατά των δημοτικών αστυνομικών. Ενδεικτικό αυτού αποτελεί η σωρεία περιστατικών κατά δημοτικών αστυνομικών που καταλήγουν σε Αστυνομικά Τμήματα και στην αυτόφωρη διαδικασία. Προκύπτει επομένως χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων μας υποκείμεθα τουλάχιστον στους ίδιους κινδύνους και υφιστάμεθα τουλάχιστον το ίδιο ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας με τους υπαλλήλους εκείνους για τους οποίους έχετε ήδη αναγνωρίσει το εν λόγω επίδομα, ασκώντας τις ίδιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες με εμάς. Φαντάζει επομένως εντελώς παράλογο και σίγουρα εκτός των ορίων του νόμου και του Συντάγματος, να μην αναγνωρίζεται και σε εμάς τους δημοτικούς αστυνομικούς η επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας. Για τους άνωθεν λόγους, ζητούμε από εσάς, την αποκατάσταση της αδικίας που τελείται εις βάρος μας, με την ένταξη μας στο εν λόγω επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ