• Σχόλιο του χρήστη 'EFIE' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 09:05

    Αναφορικά με τις διατάξεις περί υπερβάλλουσας μείωσης, ελπίζουμε η σχετική διατύπωση να περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις υποχρεωτικής μετάταξης υπαλλήλων μετά από λύση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης και μεταφορά του προσωπικού αυτής σε ΟΤΑ Α΄