• Σχόλιο του χρήστη 'Κωστής Θέος' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 10:44

    Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση κάτι θέλει να ρυθμίσει αλλά δεν ξέρει πως. Πολλές οι ασάφειες. Προκύπτει όμως ένα κύριο ερώτημα. Όλη η προσπάθεια είναι να προκύψουν και οι άλλες ειδικότητες εκτός των μουσικών (που σήμερα σχεδόν όλοι είμαστε έτσι) και να αποτυπωθούν οργανικά στους Δήμους τους, χωρίς να εντάσσονται σε συγκεκριμένο μουσικό σύνολο; Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μέριμνα εκτός από την τακτοποίηση των μουσικών, να αναφέρεται και το μουσικό σύνολο ως Τμήμα του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου; Παρακαλώ εξετάστε τη δυνατότητα δημιουργίας Τμημάτων για κάθε μουσικό σύνολο. Με τιμή Κ.Θ.