• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των ΟΤΑ' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:56

    Στην παρ. 9α που προβλέπει την μεταφορά εργαζομένων σε περίπτωση λύσης ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Κοινωφελής επιχείρηση) στα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, προτείνουμε να μην υπάρχει το όριο που θέτει η ημερομηνία (μέχρι 30.05.2011) ώστε να μην απολυθούν εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία και εργάζονται ήδη πέντε χρόνια στα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα.