• Σχόλιο του χρήστη 'Μαριάνθη Πετριτσοπούλου' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 17:18

    1) Στους μουσικούς των ΟΤΑ θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι καθηγητές μουσικής στα Δημοτικά Ωδεία και τις Δημοτικές Μουσικές Σχολές των Δήμων, των ΝΠΙΔ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. 2) Εργασιακό καθεστώς: 1/Πλήρες ωράριο εργασίας έως 30 ώρες εβδομαδιαίως σε διδακτικά καθήκοντα (άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966) 2/ Τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 229/Α/1957 3) Νομοθέτηση της απόφασης 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου στην οποία αναφέρεται ότι οι διατάξεις του ΒΔ που προαναφέραμε « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντα τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».