• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 19:09

    Να κατοχυρωθεί το ωράριο των μουσικων των Ο.Τ.Α. που επιτελούν εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Ωδεία όπως ορίζει το άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966 (πλήρες ωράριο 30 διδακτικών ωρών και παραμονής στον χώρο εργασίας εβδομαδιαίως) καθώς και η τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζει το άρθρο 7 του ΦΕΚ 229/Α/1957.Άλλωστε υπαρχει η απόφαση 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου,σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του ΒΔ 16/1966 « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντας τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».