• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:41

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Η παράγραφος 4 ,του συγκεκριμένου άρθρου, έρχεται να εκπληρώσει ένα πάγιο αίτημα 10άδων συναδέλφων οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε αρκετά χρόνια , μερικοί και πάνω από 10 , εώς ότου δικαιωθούμε στα διοικητικά δικαστήρια και τοποθετηθούμε στην υπηρεσία λαμβάνοντας μέρος ο καθένας σε κάποια προκήρυξη.Όμως παρόλη την πολυετή μας ταλαιπωρία και μετά την τοποθέτησή μας, συνεχίζουμε να στερούμαστε το αυτονόητο ,δηλαδή την αναδρομικότητα του διορισμού μας.Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να πλήρωνόμαστε με μισθολογικά – βαθμολογικά κριτήρια νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου και όχι σύμφωνα με το κλιμάκιο και βαθμό που θα έπρεπε να κατέχουμε αν είχαμε διορισθεί ,δικαίως, μαζί με τους συναδέλφους της εκάστοτε προκύρηξης που λάβαμε μέρος.Άλλωστε αυτή η παραδοχή γίνεται αντιληπτή και από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου η οποία αναφέρει: "Επίσης, με την παρούσα διάταξη, ρυθμίζεται κατ’ ουσίαν το θέμα συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις. Δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη δημοτική αστυνομία τα τελευταία χρόνια μεταβλήθηκε (κατάργηση δημοτικής αστυνομίας, επανασύσταση και επαναφορά δημοτικών αστυνομικών), η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και δικαιώνουν υποψηφίους, για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας σε δήμους της χώρας, έχει καταστεί ανέφικτη. Γι’ αυτό το λόγο, με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται τα προαναφερόμενα θέματα, στο πλαίσιο πάντα της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3068/2002." Θα ήθελα να επικροτήσω το σκεπτικό αυτής της ρύθμισης και να προτείνω ,για την αποφυγή παρερμηνειών από τα γραφεία προσωπικού , από τους / τις κατατόπους επιτρόπους αλλά και την αποφυγή διευκρινηστικών εγκυκλίων η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής: «Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) ,διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους και αποκαθίστανται μισθολογικά – βαθμολογικά από την ημερομηνία διορισμού - τοποθέτησης των αρχικών επιτυχόντων της εκάστοτε προκύρηξης στην οποία έλαβαν μέρος οι εν λόγω υποψήφιοι αυτής της παραγράφου».