• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρκιόρι Άγγελος' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:17

    1) Οι ήδη υφιστάμενες διατάξεις που καθορίζουν το εργασιακό καθεστώς του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (όπως αυτές αναφέρονται για παράδειγμα στο ΒΔ 16 (ΦΕΚ 7/Α/1966) και στο ΦΕΚ 229/Α/1957) να ισχύσουν και για τα Δημοτικά Ωδεία και τις Δημοτικές Μουσικές Σχολές των Δήμων, των ΝΠΙΔ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. 2) Να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι οι ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Σχετική απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου.