• Σχόλιο του χρήστη 'Γκαλίνα Μπράτουσκα' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:34

    1) Ανάμεσα στους μουσικούς των ΟΤΑ θα πρέπει να αναφερθούν και συμπεριληφθούν οι καθηγητές μουσικής στα Δημοτικά Ωδεία. 2) Πλήρες ωράριο εργασίας έως 30 ώρες εβδομαδιαίως σε διδακτικά καθήκοντα (άρθρο 14 παρ.2 του ΒΔ 16/1966) για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 3) Τήρηση του διδακτικού έτους όπως ορίζεται στα άρθρα 7-8 του ΦΕΚ 229/Α/1957. 4) Νομοθέτηση της απόφασης 1933/2012 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την απόφαση 433/2015 του Αρείου Πάγου στην αναφέρεται ότι οι διατάξεις του ΒΔ που προαναφέραμε « …ως ειδικές, ρυθμίζουσες θέματα αφορώντα τη λειτουργία των ωδείων και τους διδάσκοντες σ’ αυτά, υπερισχύουν αυτών του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που είναι γενικές και αφορούν όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ».