• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 01:26

    Το άρθρο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί εντελώς διότι αποτελεί μία ακόμη κακή εξαίρεση... Μία ακόμη αντισυνταγματική (θα το τεκμηριώσω παρακάτω) και άδικη "φωτογραφική" διάταξη υπέρ των "ημετέρων παιδιών" που γνωρίζουν διαχρονικά (από τότε που προσλήφθηκαν στις Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ με μέσον) να παρακάμπτουν τη νομιμότητα και να καταπατούν την αρχή της αξιοκρατίας βασιζόμενοι στις γνωριμίες τους ή στην έμμεση διασύνδεσή τους με πολιτικά πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εξουσίας. Το άρθρο αυτό, αναγνωρίζοντας κατ΄ εξαίρεση σε μία συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων την προϋπηρεσία που απέκτησαν σε Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ στις οποίες προσλήφθηκαν με μη διαφανείς διαδικασίες (εκτός ΑΣΕΠ), επί της ουσίας, υπηρετεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ανισότητα μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, αφού προσπορίζει, αδίκως, ίδια οφέλη σε μεμονωμένους υπαλλήλους έναντι των άλλων σχετικά με τη μισθολογική και, συνακόλουθα, με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, και άρα με την προοπτική κατάληψης θέσης ευθύνης και γενικότερα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ανέλιξης στις διάφορες βαθμίδες της υπηρεσιακής ιεραρχίας. Με το άρθρο αυτό παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η παραβίαση έγκειται στην ευνοϊκή διαφοροποίηση μεμονωμένης κατηγορίας κατηγορίας υπαλλήλων έναντι του γενικού κανόνα στον οποίο υπάγονται όλοι οι υπόλοιποι. Με το άρθρο αυτό, επιπλέον, παραβιάζονται οι αρχές της καλής νομοθέτησης όπως αποτυπώνονται στο νόμο 4048/2012, με τίτλο ‘Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτηση, βάσει του οποίου ως αρχές της καλής νομοθέτησης ορίζοντα: η αναλογικότητα, η απλότητα του περιεχομένου των ρυθμίσεων, η αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων, η διαφάνεια, η δυνατότητα υποβολής προτάσεων κατά την κατάρτιση των ρυθμίσεων, η δημοκρατική νομιμοποίηση και άλλα. Κατά το νόμο αυτό επίτευξης αυτών των αρχών αποτελούν εκτός από τη διαβούλευση, η ανάλυση των συνεπειών των ρυθμίσεων (η οποία στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει), η αιτιολογική έκθεση του νόμου η οποία προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Συντάγματος(η οποία στο συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρει τίποτα), η απλούστευση, η κωδικοποίηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων(στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων). Επιλογικά, προτείνω να απαλειφθεί εντελώς το εν λόγω νομικά παράνομο και ηθικά μεμπτό άρθρο περί της αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων, το οποίο λειτουργεί ως "Δούρειος Ίππος" για την αθέμιτη και άδικη ιεραρχική ανέλιξη μεμονωμένων υπαλλήλων στα ανώτερα κλιμάκια της διοικητικής πυραμίδας του δημοσίου και αντί αυτού να προβλεφθούν όντως αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες ουσιαστικής αξιολόγησης της ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης, διαμέσου Τακτικού Γραπτού Διαγωνισμού (Α.Σ.Ε.Π.) που θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία (3) χρόνια.