• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΚΑΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 07:58

    ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. Προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 49 ως εξής: “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών , σχολικών φυλάκω και των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων(ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)" ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ "ΑΔΙΚΙΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ" …. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ, ΤΟ 2013, ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). Ζητάμε από εσάς: 1) Την αποκατάσταση αναδρομικά της περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων (ΤΑΣ,ΤΑΠ,ΥΑΣΒΕ, κλπ. ) της πρώην ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ που τεθήκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 και μετατάχθηκαν – μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. 2) ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ, με το άρθρο 129 του Ν.4199/2013 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 και τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ των περιπτώσεων Α ́, Β ́, Γ ́, Ε ́ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.