• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 07:04

    Από που προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής της περιφέρειας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ή ίσο με το 90% προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού στην περιφέρεια? Μήπως αυτό το ποσοστό εξυπηρετεί κάποιους ενώ άλλους όχι.. Ή μήπως εννοείτε ότι με αυτό το ποσοστό η περιφέρεια ασκούσε την διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας και κατά συνέπεια αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας άρα και την αξιοποίηση του προσωπικού. Διότι εγώ εργαζόμουν για πολλά χρόνια, σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, όπου η περιφέρεια κατέχει το 70,24% του μετοχικού κεφαλαίου και ασκούσε πραγματικά και αποδεδειγμένα την διοίκηση της εταιρείας. Μαζί δε με την ΠΕΔ, η οποία κατέχει το 23,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν συνολικά το 93,50% του μετοχικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, δύο ΟΤΑ συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό πάνω από 90%. Προτείνω λοιπόν, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού στην περιφέρεια, είτε η συμμετοχή της περιφέρειας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας που λύεται να είναι πιο κάτω από 90% ή αν παραμείνει στο 90% τότε να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή του συνόλου των ΟΤΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.