• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΔΥΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:37

    Με την παράγραφο 2 του άρθρου 49, η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) δεν γίνεται με δίκαιο τρόπο καθώς εφαρμόζεται διαφορετικά για το παρελθόν και διαφορετικά για το παρόν, ορίζοντας συγκεκριμένες Υπηρεσίες προορισμούς για κάθε χρονική περίοδο. Η συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργεί αδικίες κατά την εφαρμογή της και ουσιαστικά τιμωρεί όσους υπάκουσαν στα κελεύσματα της πολιτικής εξουσίας για ορθολογική κατανομή του προσωπικού μέσω μετατάξεων. Η πρόσθεση Υπηρεσιών σε αυτές που εξαιρούνται από περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά), όπως σημειώνεται σε προηγούμενα σχόλια, αντιμετωπίζει υποκειμενικά το πρόβλημα αλλά δε το λύνει γενικά. Η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) πρέπει να διατηρείται σε κάθε περίπτωση μετάταξης από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και μετά καθώς τυχόν εξάλειψή της υπονομεύει την ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση.