• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΑ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:08

    Αξιότιμοι κύριοι! Έχω μεταταχθεί (με διαδικασία κλασσικής μετάταξης) το 2012 από ΟΤΑ α' βαθμού σε ΟΤΑ β' βαθμού. Η Διεύθυνση Οικονομικού του φορέα υποδοχής έκρινε σκόπιμο, τότε ακόμα, να στηριχθεί σε απόψεις του ΓΛΚ και να μου κόψει την προσωπική διαφορά, ζητώντας μου να επιστρέψω αναδρομικά καταβληθέντα ποσά 8 μηνών. Παρατηρώντας σαν απλός θεατής πια, πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκυκλίους Υπουργείων, διαπιστώνω πως με το συγκεκριμένο προτεινόμενο άρθρο συνεχίζει η άνιση μεταχείριση των υπαλλήλων του δημοσίου κάτι που με θυμώνει και με προβληματίζει. Παρακαλώ πολύ τους υπεύθυνους να μεριμνήσουν άμεσα για την αποκατάστασης αυτής της αδικίας και να αντιμετωπιστούν όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί από το 2011 και μετά (υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και με οποιοδήποτε καθεστώς μετάταξης [κλασσική, κινητικότητα]). Είναι ξεκάθαρο πως η προσωπική διαφορά ή υπερβάλλουσα μείωση δεν είναι επίδομα, απλά βολεύει δυστυχώς να ερμηνεύεται κατά αυτόν το τρόπο για ευνόητους λόγους.