• Σχόλιο του χρήστη 'Λαζαρος Μαλούτας' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:57

    Δυστυχώς με το άρθρο αυτο θεσμοθετείται διαφορετική αντιμετώπιση των εργαζομένων στους. ΟΤΑ σε σχέση με τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες, στο μέρος αφορά την λύση ΑΕ στο οποίο ο αυτοδιοικητικός φορέας συμμετέχει με ποσοστό άνω του 90% , εις βάρος των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοικηση. Έτσι ενώ για την λύση ΑΕ στην οποία ο Δημος κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90%, μπαίνει σαν προϋπόθεση η απόφαση για την λύση της ΑΕ να εχει ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, στις αντίστοιχες ΑΕ των Περιφερειών δεν μπαίνει , και σωστά, τέτοιος περιορισμός. Ειναι ακατανόητη αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα σε εργαζόμενους ίδιας κατηγορίας, ιδίως αφού οι δημοτικές ΑΕ αυτής της κατηγορίας ειναι ελάχιστες. Ειναι άδικο για τους εργαζόμενους, μερικοί μπορεί να απασχολούνται και για δεκαετίες , ναι ειναι έρμαια τυχαίων ή εκδικητικών συμπεριφορών. Κατα την γνώμη μου το καθεστώς για τις Δημοτικές ΑΕ πρέπει να εξομοιωθεί με τις αντίστοιχες των Περιφερειών.