• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Χίου' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:08

    Nα προστεθεί «και οι εταιρείες στις οποίες μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος». Επίσης, στο ίδιο άρθρο, και στο σημείο όπου αναφέρεται «… ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα ….» να προστεθούν και «τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία εκπληρώνουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, κοινωφελείς σκοπούς». Να προστεθεί επιπλέον και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.