• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΒΑΛΛΑ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:45

    Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται πιθανόν σε τροποποίηση της παρ. 22 του αρ. 2 του Ν. 3899/10 πάνω στην οποία «πάτησε» η από 23-03-2015 οδηγία Μάρδα. Αν ο στόχος είναι η ίση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων να καταργηθεί παρούσα διατύπωση της παραγράφου υπό τον τίτλο «Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών» και να εξαιρεθούν από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) κάθε υπάλληλος που μετατάχθηκε λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων και να καταχωρηθεί στο άρθρο για γενικότερα θέματα των ΟΤΑ.