• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:15

    ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ 90%, ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ 70% ; ΜΕ 70% Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.