• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Δ.Ε.Υ.Α.' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54

    Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτείνει στη φράση «στ)Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού» να προστεθεί η φράση «…και τα νομικά τους πρόσωπα» ώστε να εξαιρεθούν και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και κατά συνέπεια και οι Δ.Ε.Υ.Α. από το φόρο επί των εσόδων από ακίνητη περιουσία. Θεωρούμε ότι αν δεν περιληφθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στην απαλλαγή θα πρόκειται για άδικη μεταχείρισή τους, αφού αντιμετωπίζονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή άλλοτε ως ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλοτε ως δημόσιος τομέας. Με την πρόσφατη υπαγωγή τους (ν. 4172/2013) στη φορολογία εισοδήματος αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ με άλλες διατάξεις εξομοιώνονται με το δημόσιο όπως η υπαγωγή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.α.