• Σχόλιο του χρήστη 'Αραπάκης Γεώργιος' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:53

    Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά για τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης πρώην ΚΕΚ των περιφερειακών διοικήσεων για τα οποία γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 199 του νόμου υπ΄αριθ. 3852. Στο άρθρο αυτό υπήρχε η πρόβλεψη για απορρόφηση του προσωπικού από την οικεία περιφέρεια με τη λύση της επιχείρησης. Από την ίδρυση τους βέβαια από την εποχή των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων έιχε προταθεί στο μετοχικό κεφάλαιο η συμμετοχή των ΠΕΔ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων με βασικό μέτοχο την Περιφέρεια . Παρακαλούμε να προβλεφθεί αντίστοιχα στο νέο άρθρο η απορρόφηση του προσωπικού και αν θέλουμε να το συνδυάσουμε με την εμφάνιση ποσοστού 90% θα μπορούσε να αναφέρεται αθροιστικά το ποσοστό περιφέρειας, ΠΕΔ, ΟΤΑ να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 90%.