• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Χίου' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:35

    Nα ορίζεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να δανειοδοτεί Δήμους για την αγορά ή την αποπληρωμή αγοράς ακινήτου.