• Σχόλιο του χρήστη 'Σταμάτιος Ρ.' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:57

    Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Λαμβάνοντας υπόψη ότι : α) Στο ΦΕΚ 2999/Β’ 26-11-2013 δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 5/2013 ανακοίνωση του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 3030/Β’ 28-11-2013, για την υλοποίηση της διαδικασίας κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και στα Καταστήματα Κράτησης (Κ.Κ.). Σύμφωνα με αυτή, οι υποψήφιοι δεν έπρεπε να υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Η προθεσμία των αιτήσεων και υποβολή δικαιολογητικών προς στο ΑΣΕΠ έληγε στις 13-12-2013. Ακολούθως οι Δ.Α. των Κ.Κ. εντάχθηκαν δίχως χρονοτριβές και εντός διμήνου από την τοποθέτησή τους μετεκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής . Κανένας προβληματισμός δεν τέθηκε από κανέναν παράγοντα ως προς το όριο ηλικίας τους, τόσο από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία, εφόσον αυτοί κρίθηκαν ικανοί! β) Με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014 τοποθετούνται οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. και παρουσιάζονται στα Αστυνομικά Τμήματα στις 07-07-2014 κατόπιν σχετικών ατομικών πράξεων μετάταξης τους. γ)Το ΦΕΚ 3428/Β’ 19-12-2014 που προέβλεπε την εκπαίδευση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. (αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ). δ) Το ΦΕΚ 1755/Γ’ 29-12-2014 για την οριστική ένταξη των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. (Μεσολαβούν εκλογές και η Πολιτεία δεν αποφασίζει αρμοδιότητες τους και μετεκπαίδευση στην ΕΛ.ΑΣ.). ε) Το Νομοσχέδιο με το άρθρο 25 « Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας» (Μάρτιος 2015) που αφορά στην κατάργηση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. αλλά διατήρηση στη συνέχεια 350 θέσεων και πλήρωση αυτών κατόπιν σχετικών αιτήσεων των Δ.Α. για παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ. Τελικά μόλις 312 Δ.Α. αιτήθηκαν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ., με την προσδοκία στην πλειοψηφία τους να ενταχθούν πλήρως στο σώμα ως ένστολοι, κατόπιν σχετικής μετεκπαίδευσης . Από τότε διανύεται όλο το 2015, μεσολαβούν δημοψήφισμα και βουλευτικές εκλογές και καμία απόφαση δεν λαμβάνεται από την Πολιτεία για τους 312 παραμένοντες Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. Επίσης διανύονται 8 μήνες στο 2016, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση, έως την 26η Αυγούστου 2016 που αναρτάται στη Διαβούλευση το Νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, στο άρθρο 49, παράγραφο 6 γίνεται αναφορά για την κατάταξη των Δ.Α. στην κατηγορία των Ειδικών Φρουρών (Ε.Φ.), εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Σας ενημερώνω ότι, από 07-07-2014 (Ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης και παρουσίας ) οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. εκτελούν στην πλειοψηφία τους υπηρεσίες ένστολοι από κοινού με Αστυφύλακες ή Ειδικούς Φρουρούς ως πλήρωμα σε περιπολικά, ως βοηθοί Αξιωματικού Υπηρεσίας, προσφέρουν υπηρεσίες σε τηλεφωνικά κέντρα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε ελέγχους Κ.Υ.Ε., σε μεταγωγές κρατουμένων στα δικαστήρια, επεμβαίνουν σε ενδοοικογενειακά και διάφορα επεισόδια, συνοδεύουν ψυχασθενείς στα ψυχιατρεία, συμμετέχουν σε προσαγωγές ατόμων προς εξακρίβωση στοιχείων, σε συλλήψεις αυτόφωρων αδικημάτων, σε μέτρα τάξης και τροχαίας, σε μεικτά κλιμάκια με την υπηρεσία ασφαλείας, με την τουριστική αστυνομία, στην πάταξη του παραεμπορίου και της επαιτείας, στην επίδοση εγγράφων κλπ. δηλαδή σε καθαρά αστυνομικής φύσεως υπηρεσίες καθώς και στην γραμματειακή υποστήριξη των Α.Τ. στις κατά τόπους Διευθύνσεις .Οι Δ.Α. εκτελούν τις ανωτέρω υπηρεσίες εδώ και 2 χρόνια με πλήρη επίγνωση, ευσυνειδησία, με σεβασμό προς τον πολίτη και την ιεραρχία του σώματος της ΕΛ.ΑΣ.. Θεωρώ θεμιτό να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί το χωρίο που αφορά στο όριο ηλικίας που έχει τεθεί. Από το σύνολο των Δ.Α. που επιθυμούν να καταταγούν ως Ε.Φ. είναι περίπου 40 υπάλληλοι που υπερβαίνουν το όριο των 40 ετών. Λάβετε υπ’ όψιν ότι, αρκετοί εξ αυτών ήταν κάτω των 40 ετών όταν τοποθετήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014. Πάνω από 2 χρόνια υπηρεσίες των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. τινάζονται με το παρόν Νομοσχέδιο στον αέρα και αυτό με υπαιτιότητα, απραξία και κωλυσιεργία της Πολιτείας, η οποία έρχεται 2 και πλέον χρόνια μετά, να κρίνει με διαφορετικό όριο ηλικίας από αυτό που προβλεπόταν όταν αιτήθηκαν οι Δ.Α. την μετάταξη στην ΕΛ.ΑΣ., εάν είναι ικανοί ή το αντίθετο για την κατάταξή τους στην κατηγορία των Ε.Φ. Σας υπενθυμίζω ότι με την υπ΄ αρ. πρωτ. 6000/2/5250/3-ιγ/ 03-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., οι Δ. Α. κρίθηκαν ικανοί στο πρόγραμμα ψυχοτεχνικών και υγειονομικών εξετάσεων που έλαβε χώρα από τις 10-02-2014 έως 21-02-2014 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις υγειονομικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για την ένταξη τους .Επίσης όριο ηλικίας τότε είχε τεθεί το 50 έτος. Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας ειδικά υπ’ όψιν το επιχείρημα με την απροβλημάτιστη ένταξη και άμεση μετεκπαίδευση των Δ.Α. στα Κ.Κ., χωρίς να τίθεται ξανά όριο ηλικίας τους εκ νέου, παρακαλείσθε όπως αποσύρετε το όριο ηλικίας για τους Δ.Α. που επιθυμούν να καταταγούν ως Ε.Φ. Παρακαλείσθε να κάνετε δεκτή τροποποίηση του Άρθρου 49 «Θέματα Δημοτικής Αστυνομίας», παράγραφος 6, όπως επισημαίνεται ακολούθως: «…6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους (κατά την 07/07/2014, ημερομηνία που πρώτη φορά τοποθετούνται και παρουσιάζονται οι Δημοτικοί Αστυνομικοί στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 673/Γ’ 02-06-2014),κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης….» Επίσης , παρακαλείσθε όπως επανεξετάσετε α) την αναδρομική επιστροφή και καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανεξαιρέτως για όλους τους Δ.Α. και να καταβάλλεται αυτή εφ εξής στις μισθοδοσίες τους καθώς και β) την εθελοντική επιλογή των Δ.Α. που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για παραμονή σε αυτά ή επιστροφή στις Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως δόθηκε η δυνατότητα στην πλειοψηφία των Δημοτικών Αστυνομικών. Ευχαριστώ για την προσοχή και την κατανόηση και αναμένω της προσήκουσας ανταπόκρισής σας.-