• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:09

    Πρόκειται για προσπάθεια που χαρακτηρίζεται θετική καθώς προσπαθεί με ρυθμίσεις που το υπουργείο εσωτερικών υλοποιεί μετά από χρόνια να επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα, θα ήθελα όμως να επισημάνω τα κάτωθι : με την διατύπωση παράγραφο 5 του άρθρου από την διατύπωση φαίνεται ότι υπάρχει κάποια υποχρέωση από τις νομαρχιακές/περιφερειακές ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4071/2012 Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αναφέρει και σχετική απόφαση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ με την απόφαση του (Πράξη 0033/Συν.11η/28.6.2013) αλλά και απαντήσεις του ίδιου του Υπουργείου προς τις επιχειρήσεις αυτές πριν το 2010 αλλά και μετά από το 2010. Επίσης για την αποκατάσταση των αδικιών και για λόγους ισονομίας προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 48 της παρ. 2 ως εξής: Σε περίπτωση λύσης πρώην νομαρχιακής ανώνυμης εταιρίας της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια ή και σε άλλους ΟΤΑ ή ΠΕΔ το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.