• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:59

    Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι άνευρη, άτολμη και προσχηματική. Διαπνέεται από τις απορρυθμίσεις των ν. 4093/2012 και 4254/2014, τις οποίες κατοχυρώνει και αναπαράγει, ενώ οι προσωρινές διευθετήσεις που εισάγει δεν επιλύουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Εμφανίζει δε πρόδηλες νομοτεχνικές ελλείψεις και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των προσώπων ή των περιπτώσεων που αφορά. Ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, εμπόριο ελπίδας και ελεημοσύνη που δε χρυσώνει το χάπι του "οδοστρωτήρα" που βρίσκεται σε εξέλιξη.Η παρ. 1 ήρθε με καθυστέρηση. Πρέπει να ισχύει έναντι πάντων, δηλαδή και των Δήμων στα κενωθέντα περίπτερα. Χρήζει συμπλήρωσης και διευκρίνησης για όσους με βραχύτερες (7ετείς) μισθώσεις έχουν ήδη αποβληθεί από Δήμους (κενωθέντα) ή εκμισθωτές, οι οποίοι και υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Η παρ. 2 καλώς. Η παρ. 3 αφορά σε λυμένο θέμα. Οι ΟΤΑ με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των δημοτικών μισθώσεων το εφαρμόζουν ήδη Απλώς περιορίζεται η παράταση στο ένα έτος (σε κάποιους Δήμους είναι σχεδόν μόνιμη), άρα υπάρχουν περιπτώσεις που αποβαίνει εις βάρος του μισθωτή. Οι ασπιρίνες δεν χρησιμοποιούνται για αναισθησία στο χειρουργείο. Μόνη λύση η προτίμηση υπό όρους του υφιστάμενου μισθωτή και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που θα σέβεται την επαγγελματική του υπόσταση, τα μικρεμπορικά του χαρακτηριστικά και τις απώλειες που έχει υποστεί στο πλαίσιο ενός αδειοδοτημένου και οριοθετημένου επαγγέλματος .