Άρθρο 105 Μισθώσεις περιπτέρων

1. Μισθώσεις αδειών περιπτέρων που είχαν συναφθεί πριν τη ψήφιση του ν. 4254/2014 παρατείνονται έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής σχέσης.
2. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή άδειας περιπτέρου, η μίσθωση μπορεί να συνεχίζεται από τον επιζώντα σύζυγο ή τα ενήλικα τέκνα αυτού, μέχρι τη λήξη της.
3. Κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:59 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι άνευρη, άτολμη και προσχηματική. Διαπνέεται από τις απορρυθμίσεις των ν. 4093/2012 και 4254/2014, τις οποίες κατοχυρώνει και αναπαράγει, ενώ οι προσωρινές διευθετήσεις που εισάγει δεν επιλύουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Εμφανίζει δε πρόδηλες νομοτεχνικές ελλείψεις και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των προσώπων ή των περιπτώσεων που αφορά. Ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, εμπόριο ελπίδας και ελεημοσύνη που δε χρυσώνει το χάπι του «οδοστρωτήρα» που βρίσκεται σε εξέλιξη.Η παρ. 1 ήρθε με καθυστέρηση. Πρέπει να ισχύει έναντι πάντων, δηλαδή και των Δήμων στα κενωθέντα περίπτερα. Χρήζει συμπλήρωσης και διευκρίνησης για όσους με βραχύτερες (7ετείς) μισθώσεις έχουν ήδη αποβληθεί από Δήμους (κενωθέντα) ή εκμισθωτές, οι οποίοι και υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Η παρ. 2 καλώς. Η παρ. 3 αφορά σε λυμένο θέμα. Οι ΟΤΑ με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των δημοτικών μισθώσεων το εφαρμόζουν ήδη Απλώς περιορίζεται η παράταση στο ένα έτος (σε κάποιους Δήμους είναι σχεδόν μόνιμη), άρα υπάρχουν περιπτώσεις που αποβαίνει εις βάρος του μισθωτή. Οι ασπιρίνες δεν χρησιμοποιούνται για αναισθησία στο χειρουργείο. Μόνη λύση η προτίμηση υπό όρους του υφιστάμενου μισθωτή και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που θα σέβεται την επαγγελματική του υπόσταση, τα μικρεμπορικά του χαρακτηριστικά και τις απώλειες που έχει υποστεί στο πλαίσιο ενός αδειοδοτημένου και οριοθετημένου επαγγέλματος .

 • 31 Αυγούστου 2016, 10:55 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 105

  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ :ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ -ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ Ν.4254/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.

 • 30 Αυγούστου 2016, 10:02 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑ

  AΠΟ ΠΑΡΆΛΗΨΗ ΜΆΛΛΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΊΠΤΕΡΩΝ ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΊΑ ΠΟΥ ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΊΔΙΟ ΝΌΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΆ ΚΑΙ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ.
  ΑΡΑ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 105 Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ΄’ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ.΄’

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 • Στο Άρθρο 105 Μισθώσεις περιπτέρων
  Συμφωνώ απόλυτα με την παράγραφο 1 και 2.
  Στην παράγραφο 3, «Κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, η μίσθωση παρατείνεται αυτοδικαίως πέραν του χρόνου λήξης της για μία μόνο φορά έως την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης ή την κατάργηση της θέσης και για χρονικό διάστημα που, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Παράταση χωρεί και για μισθώσεις που έχουν λήξει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.»
  Θεωρώ άστοχη και άνευ ουσίας την 3 παράγραφο έτσι ως έχει, όταν αφενός το ανώτερο χρονικό διάστημα είναι δεσμευτικό στο ένα έτος και αφετέρου ως προς το ελάχιστο, ενδέχεται να είναι και για ένα μήνα, αν στο διάστημα αυτό υπάρξει απόφαση για παραχώρηση ή κατάργηση της θέσης του περιπτέρου!!!
  Προτείνω να έχει σειρά προτίμησης ο υπάρχων μισθωτής, τουλάχιστον για την πρώτη πράξη παραχώρησης, με το τρέχον μίσθιο, όταν στις περισσότερες των περιπτώσεων η ενασχόληση με το περίπτερο προϋπάρχει χρόνια.