• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Αθανασόπουλος' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:47

    Από το νομοσχέδιο απουσιάζει αναφορά για το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής Αστυνομίας με παράλληλο οικονομικό όφελος για τους Δήμους, τη στιγμή ειδικά που στις αρμοδιότητές τους υπάγονται και εκείνες όπως η τήρηση των νόμων που αφορούν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με κατάληψη πεζοδρομίων από οχήματα. Αιτιολογική έκθεση: Όπως είναι φανερό με μια βόλτα σχεδόν σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. όσον αφορά τη στάθμευση δεν τηρούνται.  Πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών είναι κατειλλημμένα από οχήματα, τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα και άλλα εμπόδια, αντί να είναι ελεύθερα για την ασφαλή, εύκολη και αξιοπρεπή κίνηση των πεζών. Από την επικοινωνία που έχουμε με διάφορους δήμους όσον αφορά την εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. για τη στάθμευση, που είναι μια από τις αρμοδιότητες (και) της Δημοτικής Αστυνομίας, έχουμε λάβει απαντήσεις όπως: - Δεν μπορούμε να προσλάβουμε Δημοτικούς Αστυνόμους - Οι δημοτικοί αστυνόμοι έχουν τόσες πολλές αρμοδιότητες, που δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα. - Δεν νομοθετούμε - Τα έσοδα από τις κλήσεις δεν είναι ανταποδοτικά και έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας. - Για να γράψει μια κλήση ένας δημοτικός αστυνόμος, χρειάζεται και δεύτερος μάρτυρας, επομένως χρειάζονται δύο δημοτικοί αστυνόμοι για να κάνουν δουλειά που θα μπορούσε να κάνει ένας. Από την πλευρά της Τροχαίας, που είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης, έχει ειπωθεί: - Δεν έχουμε προσωπικό. - Τα έσοδα από τις κλήσεις πηγαίνουν στους δήμους, επομένως δεν καλύπτουν τα έξοδα μας για τον έλεγχο της στάθμευσης. Όλοι οι δήμοι έχουν πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων και με τη στάθμευση.  Θα έπρεπε λοιπόν σ' αυτό το νομοσχέδιο, να βελτιωθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τον έλεγχο της στάθμευσης, ώστε να μπορεί να γίνει πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Λύσεις υπάρχουν και εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε πολλές πόλεις του κόσμου εδώ και πολλές δεκαετίες.  Σ' αυτές τις πόλεις, ο έλεγχος της στάθμευσης έχει θετικό πρόσημο στον προϋπολογισμό του δήμου. Μερικές διαδικασίες που υπάρχουν σε άλλες χώρες: - Κλήσεις μπορεί να γράφει ένας υπάλληλος μόνος του, χωρίς να χρειάζεται μάρτυρας.  Προσθέτουμε ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία, ο υπάλληλος μπορεί να παίρνει φωτογραφία ή βίντεο από κάθε παράβαση, ως αποδεικτικό στοιχείο (και με συντεταγμένες GPS). - Σε εμπορικές περιοχές με μεγάλη ζήτηση στάθμευσης, εφαρμόζεται ευρέως σύστημα βραχυπρόθεσμης στάθμευσης, με ή χωρίς αντίτιμο, αλλά πάντα με έλεγχο ότι η στάθμευση δεν ξεπερνάει τα χρονικά όρια (π.χ. 2 ώρες). - Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί που διαχειρίζονται εκτεταμένους δημόσιους χώρους με οχήματα, έχουν συχνά δική τους υπηρεσία ελέγχου στάθμευσης, που μπορεί να γράφει (και να εισπράττει) κλήσεις. - Οι υπηρεσίες ελέγχου στάθμευσης χρησιμοποιούν συχνά ιδιωτικές εταιρίες γερανών για την απομάκρυνση οχημάτων που δημιουργούν σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα ή που έχουν πολλές απλήρωτες κλήσεις. Προτείνουμε την ενσωμάτωση σχετικών παραγράφων στο παρόν νομοσχέδιο που να διορθώνουν τα παραπάνω εμπόδια στο όλο πλαίσιο του ελέγχου της στάθμευσης, όπως: 11. Για την επίτευξη των στόχων της δημοτικής αστυνομίας, κάθε δήμος μπορεί να θεσπίσει υπηρεσία ελέγχου στάθμευσης, είτε ως υποδιεύθυνση της δημοτικής αστυνομίας, είτε ως ανεξάρτητη υπηρεσία. Τα πρόστιμα από κλήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανταποδοτικά για την απευθείας χρηματοδότηση της υπηρεσίας ελέγχου στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μισθών του προσωπικού της. Εφ' όσον η υπηρεσία ελέγχου στάθμευσης έχει περισσότερα έσοδα από έξοδα, θα μπορεί να προσλαμβάνει το προσωπικό που χρειάζεται για να κάνει αποτελεσματικούς ελέγχους. Ο στόχος είναι να μπορέσουν οι δήμοι να αυξήσουν ή να ξεκινήσουν τον (συχνά ανύπαρκτο) έλεγχο της στάθμευσης, αντί να κωλύονται με γραφειοκρατικά εμπόδια. 12. Τα έσοδα των δημων από κλήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανταποδοτικά για να χρηματοδοτηθούν οι υπηρεσίες ελέγχου της στάθμευσης, ακόμα και αν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετική υπηρεσία εκτός των ΟΤΑ, όπως η Τροχαία της ΕΛ.ΑΣ. 13. Αρκεί ένας δημοτικός αστυνόμος ή αρμόδιος υπάλληλος ελέγχου στάθμευσης για να εκδώσει μια κλήση. Σε περίπτωση διεκδίκησης της κλήσης από τον οδηγό, θεσμοθετείται απλή διαδικασία εκδίκασης και τυχόν ακύρωσης ή επιστροφής του προστίμου, όπως αποφασίσει ο αρμόδιος δικαστής, σε δημόσια ακρόαση, χωρίς να απαιτείται παράβολο, δικηγόρος ή άλλη οικονομική επιβάρυνση στον οδηγό που έλαβε την κλήση. Τα έξοδα του δικαστηρίου θα καλύπτονται από τα έσοδα από τον έλεγχο της στάθμευσης, σύμφωνα με το ανταποδοτικό κριτήριο της προηγούμενης παραγράφου. Εκ μέρους τους συλλόγου ΠΕΖΗ Δημήτρης Χρυσαφίδης, Πρόεδρος Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, Ταμίας http://www.pezh.gr pezh@pezh.gr