• Σχόλιο του χρήστη 'Βουτσίνου Ζηνοβία' | 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29

    Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Πιστεύω ότι είναι δίκαιο όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν την προσωπική διαφορά που απώλεσαν εξαιτίας εθελοντικής ή υποχρεωτικής μετάταξης και θα ήθελα να επισημάνω ότι στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι ξεκάθαρο ότι εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν σε άλλους φορείς του Δημοσίου (Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Εφορίες, Τελωνεία )και ενδεχομένως και άλλες κατηγορίες εργαζομένων απ' ότι διαβάζω στα σχόλια της διαβούλευσης. Επίσης, θεωρώ ότι η επιλογή που δίνετε σε εμάς, τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετούμε στην Ελληνική Αστυνομία, να ενταχθούμε ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό είναι μια προσπάθεια τόσο της πολιτικής όσο και της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ σε σωστή κατεύθυνση για να μας αξιοποιήσει, καθώς παραμένουμε χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες τα τελευταία δυο χρόνια . Διαπίστωσα, ωστόσο, ότι αυτά τα δυο χρόνια παραμονής και καθυστέρησης χωρίς δική μας υπαιτιότητα δεν λαμβάνονται υπόψη στο ηλικιακό όριο που έχετε θέσει και που καθιστά άδικο μονόδρομο για κάποιους συναδέλφους την επιλογή που δόθηκε στους υπόλοιπους. Κατά τη γνώμη μου, ένας εργαζόμενος αποδίδει περισσότερο όταν του δίνετε η δυνατότητα επιλογής και η ικανότητά του να προσφέρει σε αυτό που επέλεξε δεν προσμετράτε με την ηλικία. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε να δοθεί και το δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής στη δημοτική αστυνομία/δήμους και σε συναδέλφους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα κράτησης, αποκεντρωμένες διοικήσεις, τελωνεία και εφορίες. Σας ευχαριστώ.