• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ορσάρης' | 13 Ιανουαρίου 2017, 17:10

    C.3.3.1 Backup Server 34. Ταχύτητα περιστροφής (RPM). ≥ 10Κ Συμφωνούμε με την προδιαγραφή, καθώς οι κατασκευαστές σκληρών δίσκων στρέφονται προς δίσκους 10K στροφών επιτυγχάνοντας μεγαλύτερες χωρητικότητες, ενώ για μεγαλύτερες επιδόσεις χρησιμοποιούνται SSD. 37. Αριθμός φυσικών καρτών δικτύου με δύο (02) φυσικά interface 10GE ανά κάρτα. ≥ 2 Ζητούνται διακριτοί μεταγωγείς Ethernet & FC, ενώ ζητούνται κάρτες FCoE στους εξυπηρετητές κάτι το οποίο δεν δύναται να λειτουργήσει. Προτείνουμε αφαίρεση της προδιαγραφής καθώς επιπλέον ζητούνται κάρτες Fibre Channel 16Gbps στην προδιαγραφή 38.