• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ορσάρης' | 13 Ιανουαρίου 2017, 17:45

    C.4.1 Ικριώματα – RACKS 14 Να διαθέτει KVM console. ΝΑΙ Τα σύγχρονα συστήματα εξυπηρετητών παρέχουν δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω των service processors (remote KVM), οπότε δεν απαιτείται KVM κονσολα. Προτείνεται η αφαίρεση της προδιαγραφής και η προσθήκη ενός απλού Ethernet switch για χρήση σε management network από εξουσιοδοτημένα workstations.