• Σχόλιο του χρήστη 'Byte Computer' | 13 Ιανουαρίου 2017, 17:38

    B.3.4.1.1 Σεμινάρια Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι η πιστοποίηση εκπαιδευτικού κέντρου είναι απαιτούμενη μόνο για το υλικό/ λογισμικό για το οποίο υφίσταται σχετική πιστοποίηση. Β.4.3.2.3 Μη διαθεσιμότητα/Ρήτρες Η ρήτρα 1.000€ για 4 ώρες (μετά τις πρώτες 4 ώρες) και 2.000€ για κάθε ώρα πέραν του 8ώρου χωρίς καν άνω όριο, είναι απαγορευτικές για την συμμετοχή στο έργο της ΕΛΑΣ από εταιρείες που εξετάζουν σε βάθος τις υποχρεώσεις και ρίσκα που αναλαμβάνουν με ένα έργο, δηλαδή για το συγκεκριμένο έργο (ύψος προϋπολογισμού, αντικείμενο του έργου). Προτείνεται αντί αυτού το παρακάτω : • 200€ για κάθε ώρα για μέχρι 4 ώρες (μετά τις πρώτες 4 ώρες) δηλαδή μέχρι τις 8 ώρες. • 400€ για κάθε ώρα μετά τις πρώτες 8, και με ανώτατο όριο το μηνιαίο τίμημα συντήρησης.