• Σχόλιο του χρήστη 'Byte Computer' | 13 Ιανουαρίου 2017, 17:14

    Β.6.7.7 Επιλογή Προσφοράς, σελ. 121 Είναι εμφανές ότι εκ παραδρομής στον υπολογισμό του Κ αναφέρονται 5 έτη εγγύησης, αντί του ορθού 2 έτη, που αναφέρεται τόσο στο Β.4.3 Περίοδος Εγγύησης-Συντήρησης (ΠΕΣ), σελ. 94, όσο και στην C.5.4.1 Υπηρεσίες, σελ. 179. Εξ άλλου απαίτηση για περίοδο εγγύησης 5 ετών είναι εκτός των πλαισίων παρόμοιων έργων .Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υποχρεωτική εγγύηση 5 ετών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες οικονομικές προσφορές, που στην συνέχεια θα καταστήσουν την παροχή υπηρεσιών εγγύησης εξαιρετικά επισφαλή για τον φορέα (δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ο Ανάδοχος).