• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:47

    B.3.3.5 Υποσύστημα εξυπηρετητών εφαρμογών (Application servers – AS) (σελ. 87) Ζητείται «Οι παραπάνω εξυπηρετητές να μπορούν να εγκατασταθούν σε λειτουργικό σύστημα (UNIX, Linux, ή ισοδύναμο)». Προφανώς εκ παραδρομής έχει παραληφθεί ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς των λειτουργικών συστημάτων desktop και server, Microsoft Windows, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 90%. Επομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί η απαίτηση σε «Οι παραπάνω εξυπηρετητές να μπορούν να εγκατασταθούν σε λειτουργικό σύστημα (Windows, UNIX, Linux, ή ισοδύναμο)».