• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:30

    B.5.1.5 Περίοδος εγγύησης και συντήρησης (σελ. 106) Ως ανωτέρω, παρακαλούμε για την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της ΠΕΣ σε 7 έτη. Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί η περίοδος της Εγγύησης ώστε να συμβαδίζει με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Β.4.3.