• Σχόλιο του χρήστη 'Antonis Oikonomou' | 14 Ιανουαρίου 2017, 15:02

    Συντήρηση - Διασφάλιση καλής λειτουργίας Έτοιμου Λογισμικού (σελ. 110) Αναφορικά με τη «Συντήρηση - Διασφάλιση καλής λειτουργίας Έτοιμου Λογισμικού» ζητούμε σε συμφωνία με τα παραπάνω, την τροποποίηση της απαίτησης «Παράδοση– εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας» σε «Παράδοση– εγκατάσταση κρίσιμων ενημερώσεων και διορθώσεων/ενημερώσεων ασφαλείας (security updates & fixes), μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας».