• Σχόλιο του χρήστη 'Κασσάνδρα' | 7 Μαρτίου 2018, 04:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο ακόλουθο χωρίο, φαίνεται να έχετε γραμματικά και συντακτικά λάθη: "Στην Έκθεση Πεπραγμένων, που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκπονεί σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για το σκοπό αυτό."