Άρθρο 21 – Μέτρα για την προώθηση της ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

1. Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων ή ηλεκτρονικών και στο χώρο της διαφήμισης λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου και ιδίως :
α. Στους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από παράγοντες της δημόσιας επικοινωνίας, σε συμβάσεις αυτοδέσμευσης που τυχόν συνάπτονται από αυτούς, καθώς και στους κανόνες αυτορρύθμισης που θεσπίζονται και τυχόν εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, υιοθετούνται υποχρεωτικά ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των στερεοτύπων λόγω φύλου στο χώρο δραστηριοποίησής τους. Οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δημόσιας επικοινωνίας διαβιβάζουν μία φορά κατ’ έτος έκθεση σχετική με την υιοθέτηση των ρυθμίσεων του προηγουμένου εδαφίου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, ανεξαρτήτως του μέσου εκπομπής τους, εξασφαλίζουν, μέσω των προγραμμάτων τους, την ισότιμη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Στις εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, που εντάσσονται στο ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενότητες των μεταδιδόμενων προγραμμάτων δύνανται να συμπεριλαμβάνουν θεματικές που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των Φύλων, στον εντοπισμό και άρση των διακρίσεων, καθώς και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων.

γ. Κατά την αναπαραγωγή διαφημιστικών, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, μηνυμάτων, απαγορεύεται η χρήση σεξιστικού λόγου, καθώς και κάθε αναφορά με σεξιστικό περιεχόμενο.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προβαίνει στην έκδοση οδηγιών για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης λόγω φύλου στα μεταδιδόμενα προγράμματα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ανεξαρτήτως μέσου εκπομπής τους, και ιδίως για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση που οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει τις σύμφωνες με το άρθρο 4 του ν. 2328/1995 κυρώσεις.
4. Στην Έκθεση Πεπραγμένων, που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκπονεί σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για το σκοπό αυτό.

 • Άρθρο 21 (μέτρα για την προώθηση της ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης)

  Η παράγραφος 1, πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να είναι συμπεριληπτική ως προς όλες τις διαστάσεις του φύλου. Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

  «1. Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων ή ηλεκτρονικών και στο χώρο της διαφήμισης λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου καθώς και όλων των προσώπων στη βάση της έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή και λόγω μη δυαδικών ταυτοτήτων και ιδίως […]».

  Οι πλήρεις προτάσεις-παρατηρήσεις του ΣΥΔ για το ΣχΝ εδώ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af/

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 14 Μαρτίου 2018, 10:31 | Ανδριανός Παππάς

  Η αναφορα στο «γυναικειο φυλο» στο συγκεκριμενο αρθρο αντιβαινει το πνευμα του νομοσχεδιου. Αντ’αυτου θα μπορουσε πολυ καλυτερα να αναφερεται σε μετρα που προωθουνται για την εξαλειψη στερεοτυπων «με βαση το φυλο». Συγκεκριμενα:

  Αντι για «απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου», «απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας των φύλων»
  Αντι για «την ισότιμη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου», «την ισότιμη προβολή της παρουσίας των δυο φύλων».

  Στο 1γ μπορει να προστεθει και η απαγορευση ομοφοβικού, τρανσφοβικου και γενικα ρατσιστικου λογου.

 • 7 Μαρτίου 2018, 04:28 | Κασσάνδρα

  Στο ακόλουθο χωρίο, φαίνεται να έχετε γραμματικά και συντακτικά λάθη: «Στην Έκθεση Πεπραγμένων, που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκπονεί σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για το σκοπό αυτό.»

 • 7 Μαρτίου 2018, 04:55 | Κασσάνδρα

  Ως προς το ακόλουθο χωρίο: «Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων ή ηλεκτρονικών και στο χώρο της διαφήμισης λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου και ιδίως», μία διαφήμιση που θα προβάλει μία γυναίκα η οποία φοράει νικάμπ (نِقاب) και η οποία θα παρουσιάζεται εντός μίας μουσουλμανικής πολυμελούς οικογένειας, θα μπορεί να θεωρηθεί «στερεοτυπική εικόνα του γυναικείου φύλου», δεδομένου ότι κάποιοι ενδεχομένως να θεωρήσουν ότι η εικόνα της αποτελεί μία απόρριψη της πολυσχιδούς προσωπικότητας και παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική και επαγγελματική σκηνή καθώς και μία συνολική υποτίμηση του ρόλου της γυναίκας, ως αποκλειστικά τροφού; Όμως, η απαγόρευση μίας τέτοιας διαφήμισης δεν θα θεωρηθεί ρατσιστική;

 • 7 Μαρτίου 2018, 04:13 | Κασσάνδρα

  Έχετε σολοικισμό στο ακόλουθο χωρίο: «Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων ή ηλεκτρονικών και στο χώρο της διαφήμισης λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου και ιδίως»

 • 7 Μαρτίου 2018, 04:46 | Κασσάνδρα

  Έχετε ορθογραφικό λάθος στο ακόλουθο χωρίο: «Μέτρα για την προώθηση της ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.»