• Σχόλιο του χρήστη 'Κασσάνδρα' | 7 Μαρτίου 2018, 04:57

    Στο ακόλουθο χωρίο έχετε ορθογραφικό λάθος: "Τα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», η «24ώρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900» και οι «ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» δύνανται να καλύπτονται ως προς τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των δομών από ευρωπαϊκούς πόρους, εφαρμόζονται οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ ή άλλου συναφούς προγράμματος συγχρηματοδότησης ή χρηματοδότησης."