• Σχόλιο του χρήστη 'Αντρεας' | 30 Απριλίου 2018, 10:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), της μοναδικής παραγωγικής σχολής στελεχών ταχείας εξέλιξης και υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι προορίζονται για τέτοιες ακριβώς θέσεις, θα πρέπει να έχουν προβάδισμα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών τους. Θα πρέπει να γίνει προσθήκη στην παράγραφο του νόμου.