Άρθρο 152 – Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

1. Για την επιλογή σε θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή απαιτούνται τα ακόλουθα ελάχιστα τυπικά προσόντα :
α) Κατοχή πτυχίου νομικών, πολιτικών, διοικητικών ή οικονομικών επιστημών
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές με τις ανωτέρω επιστήμες αντικείμενο και
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
2. Επιτρέπεται η επιλογή δημοσίου υπαλλήλου ως Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του επιλεγέντος αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του ως Διαμεσολαβητή. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Δημοτικού ή Περιφερειακού Διαμεσολαβητή υπολογίζεται κανονικά ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης, ως προς όλες τις υπηρεσιακές, μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες

 • 12 Μαΐου 2018, 22:26 | Θανάσης

  Συμμετέχουν και οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ?

 • 12 Μαΐου 2018, 20:49 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Είναι άδικο να περιορίζετε τα προσόντα σε 4 πτυχία.
  Γιατί να μην μπορεί να γίνει Διαμεσολαβητής κάποιος Μηχανικός με εμπειρεία στην αυτοδιοίκηση????
  Αφού τα μισά χρήματα ξοδεύονται για έργα, με ότι αυτό σημαίνει.
  Επίσης σήμερα υπάρχει πληθώρα μηχανικών με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση.

  Πρόταση:
  Κατοχή πτυχίου το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο των ΟΤΑ

 • 9 Μαΐου 2018, 13:53 | Filippos

  Άρθρο 182 (Καλλικράτης)
  Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της Περιφέρειας

  1.Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υπoχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ει- δική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.
  Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

  Αυτή η ανωτέρω παράγραφος του Καλλικράτη θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιπλέον παράγραφο στο άρθρο 152 του Κλεισθένη. Έτσι δεν αποκλείονται τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα με την παράλειψη προβλέψεων για την προστασία της προϋφιστάμενης εργασιακής τους θέσης, σε αντίθεση με το ισχύον δίκαιο.

  Εκτός να συνεχίζει να ισχύει για τον θεσμό ότι δεν αλλάζει από τον Καλλικράτη.

 • 8 Μαΐου 2018, 18:39 | Filipos

  Αφού ξεκαθαρίσω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση η θέσπιση προσόντων για τον Δημοτικό και Περιφερειακό Συμπαραστάτη, (για λόγους ευνόητους που δεν κρίνω σωστό να παραθέσω στο πεδίο) θα ήταν επίσης προς την σωστή κατεύθυνση να συμπεριληφθούν και άλλες σχολές ΑΤΕΙ όπως πολυτεχνικές, ανθρωπιστικών σπουδών Διεθνών σχέσεων κλπ. προκειμένου να μην αποκλεισθούν σημαντικές κατηγορίες επιστημόνων. Επιπλέον δεν ξεκαθαρίζει τι θα συμβεί με την κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στις ανωτέρω επιστήμες όταν το προπτυχιακό δεν ανήκει σε αυτές. δηλ. Πτυχίο από ανθρωπιστική σχολή ή Πολυτεχνική και μεταπτυχιακό σε πολιτικές επιστήμες ή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.? Μήπως θα έπρεπε η έκφραση να λέι » Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό» ?

 • 8 Μαΐου 2018, 14:23 | ΜΙΧ

  Άρθρο 152
  Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή

  1)ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΤΥΧΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
  2)
  Α. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΤΕΙ ,ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ : ΓΕΝ Δ/ΝΤΩΝ ,Δ/ΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: ΌΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ : Ν.4369/16 ΚΑΙ 4275/14

  Β. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΛ. ΤΟ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ Ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ …ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3852/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ & 4369/2016. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΕΠΡΕΠΕ ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ως ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΔ , 2-3 ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ… ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΣΑΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

  ΑΣ ΜΑΘΟΥΝ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΘΑ ,ΠΡΟΚΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ!

 • 8 Μαΐου 2018, 10:05 | Καθηγητής ΑΕΙ

  Επίσης, έχουν δίκαιο όσοι επιμένουν στη στήριξη των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Η μη τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο αναιρεί τον δικαιολογητικό λόγο της λειτουργίας της Σχολής, η οποία εξ’ όσων γνωρίζω επιτελεί πολύ σημαντικό έργο.

 • 6 Μαΐου 2018, 13:53 | Μιχαήλ

  Η εν λόγω διάταξη είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί απαραίτητα με θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας τα 67 έτη∙ έτσι θα αποφευχθεί ο διορισμός ανθρώπων τρίτης και τέταρτης ηλικίας όπως συνέβη σε αρκετούς κρατικούς οργανισμούς.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:32 | Κώστας Δημητρίου

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ

 • 2 Μαΐου 2018, 12:04 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  1)Οσον αφορά τα «Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή»
  θα πρέπει να συμπεριλάβετε στα τυπικά προσόντα που απαιτούνται και την κατοχή ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΤΥΧΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

  2)ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΛ. ΤΟ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ Ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ …ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3852/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ & 4369/2016. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΕΠΡΕΠΕ ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ως ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΔ , 2-3 ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ… ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΣΑΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  2) ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΔΑ ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

  3) ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΤΕΙ ,ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝ Δ/ΝΤΩΝ ,Δ/ΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΔ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ν.4369/16 ΚΑΙ 4275/14

  4) ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΚΙ ΑΡΑ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ- ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 • 30 Απριλίου 2018, 11:19 | Μαρίνος

  Σε αυτό το άρθρο θα πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε και ανώτατο όριο ηλικίας για την κατάληψη αυτής της θέσης, τα εβδομήκοντα (70) έτη. Με αυτήν την προσθήκη θα αποκλειστούν φαινόμενα όπως η κατάληψη θέσεων στον κρατικό μηχανισμό από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους.

 • 30 Απριλίου 2018, 10:44 | Αντρεας

  Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), της μοναδικής παραγωγικής σχολής στελεχών ταχείας εξέλιξης και υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι προορίζονται για τέτοιες ακριβώς θέσεις, θα πρέπει να έχουν προβάδισμα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών τους. Θα πρέπει να γίνει προσθήκη στην παράγραφο του νόμου.

 • 29 Απριλίου 2018, 10:10 | Σκεύος Παπαϊωάννου

  ΄Οσον αφορά τα «Προσόντα του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή»
  θα πρέπει να συμπεριλάβαιτε στα τυπικά προσόντα που απαιτούνται και την κατοχή πτυχίου Κοινωνιολογίας.

 • 28 Απριλίου 2018, 01:09 | Αντρεας

  Απαράδεκτο να αποκλείονται από τις θέσεις αυτές οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), της μοναδικής παραγωγικής σχολής στην Ελλάδα που αποδίδει στην έλληνικη ΔΔ στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και ταχείας εξέλιξης. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί για τέτοιες ακριβώς θέσεις και θα έπρεπε να προκρίνονται στις διαδικασίες επιλογής, όχι να αγνοούνται. Φαίνεται ποσό σημάσια δίνει η κυβέρνηση στην αξιοκρατία, στον επαγγελματισμό και στην εξειδίκευση.,