• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρίνος' | 30 Απριλίου 2018, 11:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σε αυτό το άρθρο θα πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε και ανώτατο όριο ηλικίας για την κατάληψη αυτής της θέσης, τα εβδομήκοντα (70) έτη. Με αυτήν την προσθήκη θα αποκλειστούν φαινόμενα όπως η κατάληψη θέσεων στον κρατικό μηχανισμό από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους.