• Σχόλιο του χρήστη 'Solomon' | 30 Απριλίου 2018, 12:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Μία πραγματική μεταρρύθμιση του συστήματος κρατικής εποπτείας των Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αλλαγή του φορέα που θα την ασκεί. Επίσης, οι γνώσεις, η εμπειρία, το κύρος και η αμεροληψία αυτού του φορέα προφανώς είναι οι πλέον σημαντικές παράμετροι της επιτυχίας του νέου φορέα. Με το παρόν άρθρο συστήνονται: «...2. Σε κάθε νομό της χωρικής περιφέρειας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, πλην του νομού της έδρας, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας ΟΤΑ και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ ή Τμημάτων αυτής...». Θεωρείται αδόκιμη μία τόσο ευρεία αποκέντρωση του θεσμού, καθώς η μεγάλη γεωγραφική εγγύτητα προς τους ελεγχόμενους δημιουργεί ευκαιρίες επηρεασμού. Εάν αυτό συμβαίνει προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπάλληλοι των τμημάτων των νομών εις βάρος της διαφάνειας και της αξιοκρατίας τότε η διαφανής λειτουργία του νέου φορέα πάει περίπατο. Άλλωστε, ενόψει της γενίκευσης της ψηφιακής υπογραφής και της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι πρακτικοί λόγοι που να υπαγορεύουν μία τόσο εκτεταμένη αποκέντρωση με τη δημιουργία Γραφείων Εποπτείας ΟΤΑ σε κάθε νομό. Εξάλλου, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα της εθελοντικής μεταφοράς τους σε άλλες υπηρεσίες πολύ περισσότερο στη στελέχωση των υπηρεσιών ιθαγένειας - πολιτογράφησης που είναι και υπηρεσίες πρώτης γραμμής.