• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 2 Μαΐου 2018, 10:57

    Και επιπλέον για τη παράγραφο 2, πρέπει να γίνει μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ διευκρίνηση. Αυτή λέει:"Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από αυτήν." Για όσους ιδιοκτήτες (και λογικά θα είναι πολλοί) δεν δηλώσουν το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό τους και το κάνουν μετά το πέρας του εξαμήνου, και εφόσον η διακοπή είχε γίνει πριν τη δημοσίευση του Νόμου (ας υποθέσουμε την 1/1/2017), η υποχρέωση για καταβολή Δ.Τ. θα είναι από τις 1/1/2017 ή από τη δημοσίευση του Νόμου, μιας και ΟΛΕΣ οι οφειλές για Δημοτικά Τέλη σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα έχουν παραγραφεί μαζικά; Διότι σύμφωνα με τη διατύπωση που υπάρχει θα πρέπει να διαγράφονται/παραγραφούν όλες μαζικά.