Άρθρο 207 – Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 25/1975 (Α’ 74)

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων».
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.»
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

 • 14 Μαΐου 2018, 14:12 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  Τελευταίες ώρες για την διαβούλευση της διάταξης του άρθρου 207 και ορισμένοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα επικαλούμενοι τα ίδια ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ με αυτά που μου έχουν πει και σε εμένα τ/φ οι υπάλληλοι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. Γι αυτό επανέρχομαι και επικαλούμαι τα παρακάτω:
  1. Μετά την απόφαση 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ την οποία έχω καταθέσει στο 10 Μαΐου 2018, 20:33 σχόλιό μου και σε συνδυασμό και του από 15-1-18 εγγράφου του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, το οποίο έχω καταθέσει 8 Μαΐου 2018, 12:45 σχόλιό μου, είναι πλέον σαφέστατη η παρανομία που πάει να περάσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ με το προς διαβούλευση άρθρο 207 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, για τις βεβαιώσεις αναδρομικών οφειλών δημοτικών τελών, μη χρησιμοποιούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τους ΔΗΜΟΥΣ, κατόπιν της αυθαίρετης ερμηνείας του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.3345/2005. Ενώ επίσης το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, αποφασίζει, ότι τα καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται, στηριζόμενο σε αυτή την αυθαίρετη ερμηνεία η οποία με τα δύο ανωτέρω έγγραφα αποδεικνύεται ότι αντίκειται στην ισχύουσα νομολογία.
  2. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά, έχουν προταθεί εν αγνοία του ΥΠΟΥΡΓΟΥ και γι’αυτό θα πρέπει να ελεγχθούν οι αρμόδιοι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ που συνέταξαν το άρθρο 207και τον έχουν ήδη εκθέσει, λαμβανομένου υπόψιν ότι ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ έχει ήδη επισημάνει το θέμα με το υπ’αρ. πτωτ.180318/5473/31-01-2014 έγγραφό του (βλ. ανωτέρω έγγραφό του).
  3. Εάν το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ επιμείνει τώρα ή στο μέλλον να νομοθετήσει ερμηνεύοντας αυτή διάταξη αυθαίρετα, τότε πρέπει να επέμβει ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ, δεν υπάρχει άλλη λύση και να επιβληθούν οι δέουσες πειθαρχικές ποινές στους αρμόδιους.
  4. Μετά από αυτά δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν. Ο καθένας θα κριθεί στο μέλλον εκ του αποτελέσματος.
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 14 Μαΐου 2018, 14:21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ

  Για ακόμα μια φορά ο νομοθέτης νομοθετεί με βάση τις ανάγκες του αδηφάγου και χρεωκοπημένου κράτους και όχι με την κοινή λογική και σεβόμενος τα δικαιώματα των πολιτών. Επιτρέπει δε να διαιωνίζεται η κατάσταση όπου ημιμαθείς υπάλληλοι δήμων κρατούν όμηρους τους ιδιόκτητες ακινήτων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση από την πολιτεία με σκοπό την εξόντωση τους και εν τέλει την δήμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Το υπουργείο κάποτε επιτέλους πρέπει να σταματήσει την αυθαιρεσία και να νομοθετήσει υπέρ των πολιτών του δικαίου και της λογικής. Ακίνητο που είναι μη ηλεκτροδοτημένο θα πρέπει να απαλλάσσετε των τελών ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΔΗΛΩΘΕΙ!! Οι δήμοι πρέπει να δουλεύουν στην υπηρεσία των πολιτών και όχι να τους απομυζούν για να διατηρήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες ,στην πλειοψηφία τους αχρείαστοι, δημοτικούς υπαλλήλους τους. Τα ακίνητα στην Ελλάδα έχουν από τις μεγαλύτερες φορολογίες στον κόσμο και τώρα πλέον τα περισσότερα έχουν χάσει τεράστιο μέρος τις αξίας τους και δεν αποδίδουν σχεδόν τίποτα. Η γελοία δικαιολογία ότι δεν μπορεί να ελέγξει ο δήμος αν το ακίνητο χρησιμοποιείται αν γίνει μεταγενέστερη δήλωση και ως εκ τούτου το θεωρεί ενοικιαζόμενο δεν στέκει λογικής και είναι καταφανώς παράνομη και καταχρηστική όπως έχει αποφανθεί και ο συνήγορος του πολίτη. Επιτέλους ας γίνουμε ένα κράτος δικαίου και όχι η συνέχεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας όπου όλοι δούλευαν για το κράτος.

 • 14 Μαΐου 2018, 07:19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Μιας και είναι τελευταία ημέρα της διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη την έντονη αντιπαράθεση για το σύνολο του παρόντος νομοσχεδίου, απλά θα ήθελα να τονίσω στο αρμόδιο Υπουργείο ότι τυχόν αναβολή της προώθησης για ψήφιση του «Κλεισθένη» για λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με τα εκλογικά ζητήματα κτλ, στα οποία υπάρχει αντίδραση από τη ΚΕΔΕ, ας μην επηρρεάσει άρθρα όπως αυτό. Είναι καλύτερο να ψηφιστεί άμεσα μία λύση στο πρόβλημα με τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ακόμα κι αν δεν είναι η καλύτερη δυνατή, παρά να παραμείνει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο το πρόβλημα με το ισχύον άρθρο. Οι πολίτες αλλά και οι Δήμοι διαχειρίζονται από τον Αύγουστο του 2017 μια ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση και η παράτασή της δεν είναι καθόλου ευχάριστη για καμία πλευρά.

 • 14 Μαΐου 2018, 00:30 | ΔΗΜΟΣ

  Θα έπρεπε όλοι να πληρώνουν δημοτικά τέλη άσχετα εάν τα χρησιμοποιούν ή όχι τα ακίνητα όπως στο εξωτερικό διότι ο Δήμος και τα σκουπίδια μαζεύει και ηλεκτροφωτισμό στην περιοχή που βρίσκεται το κενό ακίνητο παρέχει. Για φανταστείτε σε μια περιοχή που δεν μαζεύονται τα σκουπίδια και δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός δεν θα είχε καμία αξία το ακίνητο αυτό.
  Οι Δήμοι δεν διαθέτουν προσωπικό επαρκή για τους ελέγχους χρήσης των ακινήτων και επιπλέον ποιος θα ανοίξει το διαμέρισμα για να γίνει έλεγχος χρήσης του πχ. ως αποθήκη.
  Αρκετοί έκοψαν το ρεύμα για να γλιτώσουν το ΕΕΤΗΔΕ . Οι περισσότερες διακοπές είναι από το 2011. Διαπιστώνεται ότι έπαιρναν ρεύμα από το κοινόχρηστο ή από δικό τους διπλανό διαμέρισμα ή από το ισόγειο στη μονοκατοικία.
  Επίσης, δηλώνουν ημιτελή τα κτίσματα για να πληρώνουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ ενώ οι άδειες από την υπηρεσία δόμησης έχουν σφραγίδα ότι το διαμέρισμα μπορούσε να είχε ηλεκτροδοτηθεί διότι τόσο ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης έχουν καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίσμα έχει αποπερατωθεί . Ή μπορεί να τα έχουν ημιτελή αλλά να κάνουν μετά τις εργασίες χωρίς να εκδοθεί νέα άδεια όπως θα έπρεπε και έτσι έχουμε και μαύρη εργασία και μείωση στα κρατικά έσοδα. Εάν ελεγχθούν τα Ε9 με τα ημιτελή ακίνητα το 70% θα διαπιστωθεί ότι στην υπηρεσία δόμησης ο φάκελλος έχει κλείσει διότι υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αποπερατωθεί.
  Δεν πρέπει να υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή των Δημοτικών Τελών τόσο στα ακίνητα που σύμφωνα με την άδεια δόμησης έχουν αποπερατωθεί και έχουν σφραγιστεί για ηλεκτροδότηση σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και του ιδιοκτήτη όσο και στα μη χρησιμοποιούμενα διότι θα αναγκαστούν τα άτομα που έχουν μόνο ένα διαμέρισμα να πληρώνουν για τον κοινόχρηστο χώρο και τον ηλεκτροφωτισμό που αναβαθμίζει γενικότερα την περιοχή όλων των ακινήτων. Τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να αυξηθούν υπέρμετρα για να καλύψουν τις ανάγκες των δύο αυτών υπηρεσιών της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Πώς ο Δήμος χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και χωρίς νομική προστασία θα κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο όταν δηλώνεται ότι το υπόγειο δεν το χρησιμοποιεί;
  Τα δημοτικά τέλη για να μην αυξηθούν υπέρμετρα και να μπορούν να μειωθούν για κάποιες κατηγορίες πολιτών που πράγματι έχουν ανάγκη θα πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους κατόχους ακινήτων που έχουν υποβάλλει στην υπηρεσία δόμησης υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των εργασιών διότι ο ηλεκτροφωτισμός και η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων αφορά όλα τα ακίνητα άσχετα εάν κάποιος σήμερα κάνει χρήση ή όχι.
  Επίσης, το κράτος δεν θα χάνει έσοδα και θα μειωθεί η μαύρη εργασία για τα ακίνητα που δηλώνονται ημιτελή αλλά έχουν ολοκληρωθεί στα χαρτιά οι εργασίες.
  Θα πρέπει όλοι να καταβάλλουν δημοτικά τέλη για μια καθαρή και ασφαλή περιοχή για τα ακίνητά τους. Είναι άδικο να πληρώνουν πάντα οι πολίτες που νοικιάζουν ή έχουν μόνο ένα ακίνητο και κατοικούν σε αυτό ή να τους παρέχονται πλημμελής υπηρεσίες καθαρότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 • 10 Μαΐου 2018, 20:33 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΠΡΟΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σας καταθέτω και την απόφαση 1963/16 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  1. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί επεμβαίνετε σε κάθε σχόλιο που δεν συμπίπτει με τις δικές σας απόψεις;
  2. Πρέπει να σας επισημάνω ότι:
  α. Η ουσία του θέματος είναι εάν ηλεκτροδοτείτε το ακίνητο ή όχι.
  β. Αυθαίρετα και παραπλανητικά επικαλείστε εσείς και οι παρανομούντες ΔΗΜΟΙ τον όρο
  ΚΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ενώ στο Ν.25/75, στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν3345/2005 και στο προς διαβούλευση άρθρο 207, υπάρχει ο όρος ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.
  γ. Ο Νομοθέτης εάν ήθελε θα μνημόνευε τον κατά την δική σας, άποψη, όρο.
  δ. Τόσο στο έγγραφό του ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ όπως έχω αναρτήσει στο από 081245/5/18 παρ.1 σχόλιό μου, όσο και απόφαση 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (που δικαιώνει αυτούς που προσέφυγαν εναντίον του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ λόγω αναδρομικής βεβαίωσης οφειλών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού μετά προστίμου ) επικαλούνται τον όρο ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.
  3. Όσον αφορά την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αυτά πρέπει να επιστραφούν από τους ΔΗΜΟΥΣ υποχρεωτικά, γιατί έχουν βεβαιωθεί ως αναδρομικές οφειλές σε αυθαίρετη ερμηνεία του Ν.3345/2005, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ όσο και για εισπρακτικούς λόγους από τους παρανομούντες ΔΗΜΟΥΣ, η οποία όμως αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία όπως έχω αναφέρει στο από 021114/5/18 παρ. 2β σχόλιό μου.
  4. Ανεξάρτητα των ανωτέρω παρακαλώ να μου απαντήσετε με ποια ιδιότητα επεμβαίνετε συνεχώς για να αντικρούσετε το σχόλιο του καθενός; Ποιόν εκπροσωπείτε;

  Περίληψη
  Δημοτικά τέλη. 􏰂η ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Υπεύθυνη δήλωση για προγενέστερο χρόνο. 􏰂η νόμιμη επιβολή τελών και προστίμου.
  􏰁
  Αριθμός απόφασης: Α 1963/2016
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ􏰀􏰁 ΠΕΙ􏰀ΡΑΙ􏰀Α Τμήμα 3ο 􏰂Ο􏰃Ο􏰂Ε􏰄ΕΣ
  (Α’ Δ􏰀Α􏰁ΟΠΩ􏰃)
  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 12 􏰀ουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30’, με δικαστή τη Χρυσή Βλαστού, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας, η Φωτεινή Πατάπη, δικαστική υπάλληλος.
  Για να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης 25.05.2009 (Γ.Α.􏰁.: ΠΡ 6001/2010).
  Των: 1) … και 3) …, κατοίκων απάντων Αθηνών (οδός …), που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Χρύσας 􏰂Μπίτσικα, η οποία κατέθεσε την από 11.07.2016 δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 περ. β’ του 􏰁.Διοικ.Δικ.
  􏰁Κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜ􏰂ΟΣ ΚΑΛΛΙ􏰁􏰄􏰄􏰀ΘΕΑΣ», που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχό του και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Αικατερίνης Ραπτοπούλου, η οποία κατέθεσε την από 11.07.2016 δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 περ. β’ του 􏰁.Διοικ.Δικ.
  Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα. Η κρίση του είναι η εξής:
  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθ. 1984595 και 3419775/25.05.2009, σειράς Α’, αποδεικτικά καταβολής παραβόλου), καθώς και η προκαταβολή εισφορών και ενσήμων υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, μετά του αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το παράρτημα I & III του ν. 4194/2013 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 208 – βλ. το 􏰃ο:Α075997/11.07.2016 γραμμάτιο προκαταβολής του πιο πάνω Συλλόγου), οι προσφεύγοντες επιδιώκουν, παραδεκτώς, την ακύρωση των με αριθμούς …/.2009, αντίστοιχα, εγγραφών τους στο βεβαιωτικό κατάλογο χρεών του καθ’ ού Δήμου, κατά το μέρος που με αυτές καταλογίστηκαν σε βάρος τους δημοτικά τέλη καθαριότητας, διαχειριστικών ετών 2006 έως 2009, ποσού 784,61 ευρώ, για καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο και 523,07 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων, αντίστοιχα, καθώς και των με αριθμούς …/2009, αντίστοιχα, αποφάσεων επιβολής προστίμου του Δημάρχου του καθ’ ού, με τις οποίες καταλογίστηκαν σε βάρος τους χρηματικά πρόστιμα, κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980, ποσού 652,14 ευρώ, για καθέναν
  από τους πρώτο και δεύτερο και 434,76 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων, αντίστοιχα, λόγω μη υποβολής δήλωσης για την καταβολή των ανωτέρω τελών.
  2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 21 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Φ.Ε.􏰁. Α’ 171), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1080/1980 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 246) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 2), ορίζεται ότι: «1. Δια τας υπό του δήμου ή κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητος των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενον δι’ αποφάσεως του συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του νομάρχου». Εξάλλου, στο άρθρο 1 του ν. 25/1975 «Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού» (Φ.Ε.􏰁. Α’ 74), ορίζεται ότι: «1. Τα κατά την κειμένην νομοθεσίαν οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων καθορίζονται δι’ έκαστον εστεγασμένον ή μη χώρον ανά μετρητήν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμόν παρά της ΔΕΗ και εξευρίσκονται διά πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφανείας του χώρου τούτου επί συντελεστήν οριζόμενον εις ακεραίας μονάδας δραχμών δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (’)», ενώ στο άρθρο 3 αυτού, ότι: «1. Οι στερούμενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως υποχρεούνται εις την πληρωμήν τελών καθαριότητος και φωτισμού, υπολογιζομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων». «Δύναται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή»» (όπως τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 – Φ.Ε.􏰁. Α’ 107). Ακολούθησε ο ν. 3345/2005 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 138), με την παρ. 1 του άρθρου 5 του οποίου αντικαταστάθηκαν τα ανωτέρω εδάφια, ως εξής: «»Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής»». Εξάλλου, στο άρθρο 19 του ν. 1080/1980, ορίζεται ότι: «1. Επί μη υποβολής δηλώσεως ή υποβολής ανακριβούς δηλώσεως ή εκπροθέσμου υποβολής τοιαύτης, οσάκις δια την βεβαίωσιν φόρων ή τελών ή δικαιωμάτων απαιτείται υποβολή δηλώσεως ή μη εκπληρώσεως άλλων νομίμων επιτασσομένων υποχρεώσεων, ο υπόχρεος υπόκειται και εις πρόστιμον, ως ακολούθως (’). 2. Το πρόστιμον επιβάλλεται υποχρεωτικώς δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας (’)».
  3. Επειδή, με τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 25/1975, εισάγεται μαχητό τεκμήριο υπέρ των ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκμαίρεται και η μη χρησιμοποίησή του και, επομένως, εφόσον τα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα δεν παράγουν απορρίμματα, απαλλάσσονται, εκ του λόγου αυτού και για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά, από το, ανταποδοτικού χαρακτήρα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 60/2010 επταμ., Σ.τ.Ε. 274/2014, 343/2016), τέλος καθαριότητας που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ή, ελλείψει ηλεκτροδότησης, μέσω της σύνταξης ξεχωριστών χρηματικών καταλόγων, που γίνεται βάσει δηλώσεως εκ μέρους των ιδιοκτητών. Ειδικότερα, προκειμένου ο ιδιοκτήτης να τύχει της ανωτέρω απαλλαγής αρκεί να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. υπεύθυνη δήλωση για τη μη χρήση του ακινήτου και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. περί της ημερομηνίας διακοπής της ηλεκτροδότησής του. Αντίστοιχα, ο αρμόδιος Ο.Τ.Α. χορηγεί την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δικαιούμενος να διαπιστώσει οποτεδήποτε την ακρίβεια της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, προφανώς με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Εφόσον δε από τον έλεγχο αυτό προκύψει ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, τότε το πιο πάνω τεκμήριο ανατρέπεται και, μάλιστα, αναδρομικά, καθόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταλογίζεται με τα αναλογούντα στην επιφάνεια του ακινήτου του δημοτικά τέλη καθαριότητας από την ημερομηνία χορήγησης της
  απαλλαγής, ενώ του επιβάλλεται και πρόστιμο για την ανακρίβεια της δήλωσής του, κατά το προαναφερθέν άρθρο 19 του ν. 1080/1980.
  4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Οι προσφεύγοντες υπέβαλαν προς τον καθ’ ού Δήμο 􏰁αλλιθέας τις από 03.04.2009 υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τα 􏰁.Ε.Π. Βούλας και Γλυφάδας, με τις οποίες δήλωναν ότι η ακίνητη οριζόντια ιδιοκτησία τους (ισόγειο κατάστημα, υπό στοιχεία 􏰁-5, συνολικής επιφάνειας 157 τ.μ., με αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. …), που βρίσκεται στην πολυκατοικία επί της οδού Δημοσθένους 113 στην 􏰁αλλιθέα, είναι κενή και μη χρησιμοποιούμενη και η ηλεκτροδότησή της έχει διακοπεί από τη Δ.Ε.Η. από 09.06.2006 (βλ. σχετ. 􏰃ο 2, 3 και 4), συνυποβάλλοντας και σχετικό μηχανογραφημένο έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που αφορά τον ανωτέρω αριθμό παροχής (…) και φέρει ως ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησής της την 09.06.2006 (βλ. σχετ. 􏰃ο 5). Ακολούθως, στις 07.04.2009, ο καθ’ ού προέβη στις με αριθμούς …/.2009, αντίστοιχα, εγγραφές των προσφευγόντων στο βεβαιωτικό κατάλογο χρεών του Δήμου 􏰁αλλιθέας, για τα διαχειριστικά έτη 2006 έως 2009, καταλογίζοντας σε βάρος τους, για την προαναφερθείσα οριζόντια ιδιοκτησία τους, με αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. …, δημοτικά τέλη καθαριότητας, ποσού 784,61 ευρώ, για καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο και 523,07 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων. Εξάλλου, με τις …/2009, αντίστοιχα, αποφάσεις επιβολής προστίμου του Δημάρχου του καθ’ ού, επιβλήθηκαν σε βάρος τους και χρηματικά πρόστιμα, κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980, ποσού 652,14 ευρώ, για καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο και 434,76 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων, αντίστοιχα, λόγω μη υποβολής δήλωσης, ελλείψει ηλεκτροδότησης του ακινήτου, για την καταβολή των ανωτέρω τελών. Ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή και το μοναδικό λόγο αυτής, όπως αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημα, οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, ως μη νόμιμων, ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη ιδιοκτησία τους, με αριθμό παροχής ρεύματος 04075320 της εταιρείας «Δ.Ε.Η Α.Ε.», δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται από τις 09.06.2006 και, συνεπώς, ως μη ηλεκτροδοτούμενη και κλειστή, απαλλάσσεται από την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005. Υποστηρίζουν, επιπλέον, ότι μολονότι είχαν γνωστοποιήσει στον καθ’ ού Δήμο, υποβάλλοντας και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, τη μη ηλεκτροδότηση και χρήση του ακινήτου τους, ο τελευταίος προχώρησε στις ένδικες εγγραφές τους στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο, θεωρώντας ότι αυτό, αν και μη ηλεκτροδοτούμενο, χρησιμοποιείται, στηρίζοντας το συμπέρασμά του αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις τους περί μη χρήσης του ακινήτου τους, που υποβλήθηκαν το έτος 2009, αφορούν και προγενέστερο (από τις 09.06.2006) χρονικό διάστημα που αυτό παρέμενε κλειστό, χωρίς, κατά τα λοιπά, να προσκομίζει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για την ανατροπή του νόμιμου τεκμηρίου και αντιστρέφοντας, κατά τον τρόπο αυτό, παράνομα, το σχετικό βάρος απόδειξης. Εξάλλου, ο καθ’ ού Δήμος, με την …/5/27.10.2010 έκθεση απόψεων, όπως αναπτύσσεται περαιτέρω με το από 15.07.2016, παραδεκτώς υποβληθέν, υπόμνημα, υπεραμύνεται της νομιμότητας των προσβαλλόμενων πράξεων υποστηρίζοντας ότι, οι εγγραφές των προσφευγόντων στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητας, εκδόθηκαν καθόλα νόμιμα, διότι οι προσφεύγοντες υπέβαλαν προς τον Δήμο 􏰁αλλιθέας, για πρώτη φορά το έτος 2009, δήλωση περί της τη μη χρήσης και μη ηλεκτροδότησης του επίμαχου ακινήτου τους για προγενέστερο της δήλωσης χρονικό διάστημα, ήτοι από το έτος 2006 έως και την ημερομηνία της δήλωσης, με συνέπεια ο Δήμος να μην είναι σε θέση να διαπιστώσει, διενεργώντας επιτόπιο έλεγχο, το βάσιμο των ισχυρισμών τους για το προγενέστερο του έτους 2009 χρονικό διάστημα και να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για απαλλαγή τους από την επιβολή των ένδικων τελών και για το διάστημα αυτό. Περαιτέρω, κατά τους ισχυρισμούς του καθ’ ού, η δήλωση για τη μη χρήση του ακινήτου, προκειμένου να τύχει το ακίνητο της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, πρέπει να υποβάλλεται αμέσως μόλις παύσει η χρήση και η ηλεκτροδότησή του, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από πλευράς του Δήμου για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δηλωθέντων, αφού η εκ των υστέρων προσκόμιση δήλωσης και βεβαίωσης της Δ.Ε.Η. καθιστά αυτόν (έλεγχο) άνευ αξίας, ενώ, εξάλλου, το ότι δεν ηλεκτροδοτείται ένα ακίνητο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και ότι δεν χρησιμοποιείται. Υποστηρίζει, τέλος, ότι εφόσον η είσπραξη των δημοτικών τελών καθαριότητας στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα δεν γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., νομίμως εκδόθηκαν σε βάρος των προσφευγόντων και οι προσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμων, καθόσον οι τελευταίοι, μολονότι υπείχαν σχετική υποχρέωση, δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση περί μη ηλεκτροδότησης, προκειμένου ο υπολογισμός να γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 25/1975.
  5. Επειδή, με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά και τις διατάξεις που παρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν στην δεύτερη και την τρίτη σκέψη της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη, ότι: α) από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκμαίρεται η μη χρησιμοποίησή του από τον ιδιοκτήτη του και απαλλάσσεται αυτός από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας, αδιαφόρως του πότε θα υποβληθεί προς τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. το αίτημα για την απαλλαγή και β) εν προκειμένω, οι προσφεύγοντες υπέβαλαν στον καθ’ ού, προς συναγωγή του ανωτέρω νόμιμου τεκμηρίου, περί της μη χρησιμοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, με αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. …, πλην των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων ότι αυτή παρέμενε κλειστή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησής της, και μηχανογραφημένο έγγραφο της Δ.Ε.Η. (βλ. το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως σχετ. 􏰃ο 5), από το οποίο προκύπτει η διακοπή της ηλεκτροδότησής της από τις 09.06.2006, ημερομηνία που αναφέρεται και στις προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ανωτέρω ιδιοκτησία των προσφευγόντων τεκμαιρόταν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα μη χρησιμοποιούμενη και, άρα, απαλλασσόμενη των ένδικων τελών, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της προσφυγής. Εξάλλου, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει, ούτε ο καθ’ ού Δήμος προσκομίζει ανταποδεικτικά, προκειμένου να ανατρέψει το πιο πάνω τεκμήριο, περί της χρησιμοποίησης του ακινήτου των προσφευγόντων κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και, άρα, της υποχρέωσής τους να καταβάλλουν δημοτικά τέλη καθαριότητας, οποιοδήποτε στοιχείο, πλην επικαλείται απλώς και μόνο τον χρόνο υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεών τους, το Δικαστήριο κρίνει, περαιτέρω, ότι μη νόμιμα επέβαλε σε βάρος τους, με τις προσβαλλόμενες εγγραφές τους στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο, δημοτικά τέλη καθαριότητας, για τα διαχειριστικά έτη 2006 έως 2009, απορριπτομένων, ως νόμω αβάσιμων, όλων των αντίθετων ισχυρισμών του. Τέλος, ενόψει του ότι τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους προσφεύγοντες, κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980, με τις συμπροσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμων του Δημάρχου 􏰁αλλιθέας, έχουν παρακολουθηματικό έναντι των ως άνω εγγραφών τους για τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη χαρακτήρα και δεδομένου ότι οι τελευταίες αυτές κρίθηκαν από το Δικαστήριο ακυρωτέες, θα πρέπει ομοίως να ακυρωθούν και τα πρόστιμα αυτά.
  6. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες εγγραφές των προσφευγόντων στους οικείους βεβαιωτικούς καταλόγους, καθώς και τα σχετικά πρόστιμα, και να αποδοθεί στους προσφεύγοντες το παράβολο που κατέβαλαν (άρθρ. 277 παρ. 9 του 􏰁.Διοικ.Δικ.), χωρίς να καταδικασθεί ο καθ’ ού στα δικαστικά τους έξοδα, ελλείψει διατύπωσης σχετικού αιτήματος (άρθρ. 275 παρ. 1 περ. α’ σε συνδυασμό με παρ. 7 περ. α’ του ίδιου άρθρου του 􏰁.Διοικ.Δικ.).
  Δ􏰀Α ΤΑΥΤΑ
  Δέχεται την προσφυγή.
  Ακυρώνει τις με αριθμούς …, αντίστοιχα, εγγραφές των προσφευγόντων στο βεβαιωτικό κατάλογο χρεών του Δήμου 􏰁αλλιθέας για δημοτικά τέλη καθαριότητας, διαχειριστικών ετών 2006 έως 2009, καθώς και τις με αριθμούς 812/07.04.2009, 816/07.04.2009 και 809/07.04.2009, αντίστοιχα, αποφάσεις επιβολής προστίμου του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980 του Δημάρχου 􏰁αλλιθέας.
  Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
  Η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016.
  Η Δ􏰀􏰁ΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑ􏰂􏰂ΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΗ Β􏰄ΑΣΤΟΥ ΦΩΤΕ􏰀􏰃Η ΠΑΤΑΠΗ
  Πρόεδρος: Χρυσή Βλαστού
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 10 Μαΐου 2018, 19:24 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΠΡΟΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και σας καταθέτω και την απόφαση 1963/16 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  1. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί επεμβαίνετε σε κάθε σχόλιο που δεν συμπίπτει με τις δικές σας απόψεις;
  2. Πρέπει να σας επισημάνω ότι:
  α. Η ουσία του θέματος είναι εάν ηλεκτροδοτείτε το ακίνητο ή όχι.
  β. Αυθαίρετα και παραπλανητικά επικαλείστε εσείς και οι παρανομούντες ΔΗΜΟΙ τον όρο
  ΚΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ενώ στο Ν.25/75, στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν3345/2005 και στο προς διαβούλευση άρθρο 207, υπάρχει ο όρος ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.
  γ. Ο Νομοθέτης εάν ήθελε θα μνημόνευε τον κατά την δική σας, άποψη όρο.
  δ. Τόσο στο έγγραφό του ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ όπως έχω αναρτήσει στο από 081245/5/18 παρ.1 σχόλιό μου, όσο και απόφαση 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (που δικαιώνει αυτούς που προσέφυγαν εναντίον του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ λόγω αναδρομικής βεβαίωσης οφειλών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού μετά προστίμου ) επικαλούνται τον όρο <>.
  3. Όσον αφορά την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αυτά πρέπει να επιστραφούν από τους ΔΗΜΟΥΣ υποχρεωτικά, γιατί έχουν βεβαιωθεί ως αναδρομικές οφειλές σε αυθαίρετη ερμηνεία του Ν.3345/2005, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ όσο και για εισπρακτικούς λόγους από τους παρανομούντες ΔΗΜΟΥΣ, η οποία όμως αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία όπως έχω αναφέρει στο από 021114/5/18 παρ. 2β σχόλιό μου.
  4. Ανεξάρτητα των ανωτέρω παρακαλώ να μου απαντήσετε με ποια ιδιότητα επεμβαίνετε συνεχώς για να αντικρούσετε το σχόλιο του καθενός; Ποιόν εκπροσωπείτε;
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  Περίληψη
  Δημοτικά τέλη. 􏰂η ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Υπεύθυνη δήλωση για προγενέστερο χρόνο. 􏰂η νόμιμη επιβολή τελών και προστίμου.
  􏰁
  Αριθμός απόφασης: Α 1963/2016
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ􏰀􏰁 ΠΕΙ􏰀ΡΑΙ􏰀Α Τμήμα 3ο 􏰂Ο􏰃Ο􏰂Ε􏰄ΕΣ
  (Α’ Δ􏰀Α􏰁ΟΠΩ􏰃)
  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 12 􏰀ουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30’, με δικαστή τη Χρυσή Βλαστού, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας, η Φωτεινή Πατάπη, δικαστική υπάλληλος.
  Για να δικάσει την προσφυγή, με ημερομηνία κατάθεσης 25.05.2009 (Γ.Α.􏰁.: ΠΡ 6001/2010).
  Των: 1) … και 3) …, κατοίκων απάντων Αθηνών (οδός …), που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Χρύσας 􏰂Μπίτσικα, η οποία κατέθεσε την από 11.07.2016 δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 περ. β’ του 􏰁.Διοικ.Δικ.
  􏰁ατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜ􏰂ΟΣ ΚΑΛΛΙ􏰁􏰄􏰄􏰀ΘΕΑΣ», που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχό του και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Αικατερίνης Ραπτοπούλου, η οποία κατέθεσε την από 11.07.2016 δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 περ. β’ του 􏰁.Διοικ.Δικ.
  Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα. Η κρίση του είναι η εξής:
  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθ. 1984595 και 3419775/25.05.2009, σειράς Α’, αποδεικτικά καταβολής παραβόλου), καθώς και η προκαταβολή εισφορών και ενσήμων υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, μετά του αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το παράρτημα I & III του ν. 4194/2013 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 208 – βλ. το 􏰃ο:Α075997/11.07.2016 γραμμάτιο προκαταβολής του πιο πάνω Συλλόγου), οι προσφεύγοντες επιδιώκουν, παραδεκτώς, την ακύρωση των με αριθμούς …/.2009, αντίστοιχα, εγγραφών τους στο βεβαιωτικό κατάλογο χρεών του καθ’ ού Δήμου, κατά το μέρος που με αυτές καταλογίστηκαν σε βάρος τους δημοτικά τέλη καθαριότητας, διαχειριστικών ετών 2006 έως 2009, ποσού 784,61 ευρώ, για καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο και 523,07 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων, αντίστοιχα, καθώς και των με αριθμούς …/2009, αντίστοιχα, αποφάσεων επιβολής προστίμου του Δημάρχου του καθ’ ού, με τις οποίες καταλογίστηκαν σε βάρος τους χρηματικά πρόστιμα, κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980, ποσού 652,14 ευρώ, για καθέναν
  από τους πρώτο και δεύτερο και 434,76 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων, αντίστοιχα, λόγω μη υποβολής δήλωσης για την καταβολή των ανωτέρω τελών.
  2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 21 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Φ.Ε.􏰁. Α’ 171), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1080/1980 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 246) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 2), ορίζεται ότι: «1. Δια τας υπό του δήμου ή κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητος των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενον δι’ αποφάσεως του συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του νομάρχου». Εξάλλου, στο άρθρο 1 του ν. 25/1975 «Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού» (Φ.Ε.􏰁. Α’ 74), ορίζεται ότι: «1. Τα κατά την κειμένην νομοθεσίαν οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων καθορίζονται δι’ έκαστον εστεγασμένον ή μη χώρον ανά μετρητήν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμόν παρά της ΔΕΗ και εξευρίσκονται διά πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφανείας του χώρου τούτου επί συντελεστήν οριζόμενον εις ακεραίας μονάδας δραχμών δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (’)», ενώ στο άρθρο 3 αυτού, ότι: «1. Οι στερούμενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως υποχρεούνται εις την πληρωμήν τελών καθαριότητος και φωτισμού, υπολογιζομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων». «Δύναται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή»» (όπως τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 – Φ.Ε.􏰁. Α’ 107). Ακολούθησε ο ν. 3345/2005 (Φ.Ε.􏰁. Α’ 138), με την παρ. 1 του άρθρου 5 του οποίου αντικαταστάθηκαν τα ανωτέρω εδάφια, ως εξής: «»Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής»». Εξάλλου, στο άρθρο 19 του ν. 1080/1980, ορίζεται ότι: «1. Επί μη υποβολής δηλώσεως ή υποβολής ανακριβούς δηλώσεως ή εκπροθέσμου υποβολής τοιαύτης, οσάκις δια την βεβαίωσιν φόρων ή τελών ή δικαιωμάτων απαιτείται υποβολή δηλώσεως ή μη εκπληρώσεως άλλων νομίμων επιτασσομένων υποχρεώσεων, ο υπόχρεος υπόκειται και εις πρόστιμον, ως ακολούθως (’). 2. Το πρόστιμον επιβάλλεται υποχρεωτικώς δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας (’)».
  3. Επειδή, με τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 25/1975, εισάγεται μαχητό τεκμήριο υπέρ των ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκμαίρεται και η μη χρησιμοποίησή του και, επομένως, εφόσον τα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα δεν παράγουν απορρίμματα, απαλλάσσονται, εκ του λόγου αυτού και για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά, από το, ανταποδοτικού χαρακτήρα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 60/2010 επταμ., Σ.τ.Ε. 274/2014, 343/2016), τέλος καθαριότητας που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ή, ελλείψει ηλεκτροδότησης, μέσω της σύνταξης ξεχωριστών χρηματικών καταλόγων, που γίνεται βάσει δηλώσεως εκ μέρους των ιδιοκτητών. Ειδικότερα, προκειμένου ο ιδιοκτήτης να τύχει της ανωτέρω απαλλαγής αρκεί να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. υπεύθυνη δήλωση για τη μη χρήση του ακινήτου και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. περί της ημερομηνίας διακοπής της ηλεκτροδότησής του. Αντίστοιχα, ο αρμόδιος Ο.Τ.Α. χορηγεί την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δικαιούμενος να διαπιστώσει οποτεδήποτε την ακρίβεια της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, προφανώς με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Εφόσον δε από τον έλεγχο αυτό προκύψει ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, τότε το πιο πάνω τεκμήριο ανατρέπεται και, μάλιστα, αναδρομικά, καθόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταλογίζεται με τα αναλογούντα στην επιφάνεια του ακινήτου του δημοτικά τέλη καθαριότητας από την ημερομηνία χορήγησης της
  απαλλαγής, ενώ του επιβάλλεται και πρόστιμο για την ανακρίβεια της δήλωσής του, κατά το προαναφερθέν άρθρο 19 του ν. 1080/1980.
  4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Οι προσφεύγοντες υπέβαλαν προς τον καθ’ ού Δήμο 􏰁αλλιθέας τις από 03.04.2009 υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τα 􏰁.Ε.Π. Βούλας και Γλυφάδας, με τις οποίες δήλωναν ότι η ακίνητη οριζόντια ιδιοκτησία τους (ισόγειο κατάστημα, υπό στοιχεία 􏰁-5, συνολικής επιφάνειας 157 τ.μ., με αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. …), που βρίσκεται στην πολυκατοικία επί της οδού Δημοσθένους 113 στην 􏰁αλλιθέα, είναι κενή και μη χρησιμοποιούμενη και η ηλεκτροδότησή της έχει διακοπεί από τη Δ.Ε.Η. από 09.06.2006 (βλ. σχετ. 􏰃ο 2, 3 και 4), συνυποβάλλοντας και σχετικό μηχανογραφημένο έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που αφορά τον ανωτέρω αριθμό παροχής (…) και φέρει ως ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησής της την 09.06.2006 (βλ. σχετ. 􏰃ο 5). Ακολούθως, στις 07.04.2009, ο καθ’ ού προέβη στις με αριθμούς …/.2009, αντίστοιχα, εγγραφές των προσφευγόντων στο βεβαιωτικό κατάλογο χρεών του Δήμου 􏰁αλλιθέας, για τα διαχειριστικά έτη 2006 έως 2009, καταλογίζοντας σε βάρος τους, για την προαναφερθείσα οριζόντια ιδιοκτησία τους, με αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. …, δημοτικά τέλη καθαριότητας, ποσού 784,61 ευρώ, για καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο και 523,07 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων. Εξάλλου, με τις …/2009, αντίστοιχα, αποφάσεις επιβολής προστίμου του Δημάρχου του καθ’ ού, επιβλήθηκαν σε βάρος τους και χρηματικά πρόστιμα, κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980, ποσού 652,14 ευρώ, για καθέναν από τους πρώτο και δεύτερο και 434,76 ευρώ, για την τρίτη των προσφευγόντων, αντίστοιχα, λόγω μη υποβολής δήλωσης, ελλείψει ηλεκτροδότησης του ακινήτου, για την καταβολή των ανωτέρω τελών. Ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή και το μοναδικό λόγο αυτής, όπως αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημα, οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, ως μη νόμιμων, ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη ιδιοκτησία τους, με αριθμό παροχής ρεύματος 04075320 της εταιρείας «Δ.Ε.Η Α.Ε.», δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται από τις 09.06.2006 και, συνεπώς, ως μη ηλεκτροδοτούμενη και κλειστή, απαλλάσσεται από την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005. Υποστηρίζουν, επιπλέον, ότι μολονότι είχαν γνωστοποιήσει στον καθ’ ού Δήμο, υποβάλλοντας και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, τη μη ηλεκτροδότηση και χρήση του ακινήτου τους, ο τελευταίος προχώρησε στις ένδικες εγγραφές τους στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο, θεωρώντας ότι αυτό, αν και μη ηλεκτροδοτούμενο, χρησιμοποιείται, στηρίζοντας το συμπέρασμά του αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις τους περί μη χρήσης του ακινήτου τους, που υποβλήθηκαν το έτος 2009, αφορούν και προγενέστερο (από τις 09.06.2006) χρονικό διάστημα που αυτό παρέμενε κλειστό, χωρίς, κατά τα λοιπά, να προσκομίζει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για την ανατροπή του νόμιμου τεκμηρίου και αντιστρέφοντας, κατά τον τρόπο αυτό, παράνομα, το σχετικό βάρος απόδειξης. Εξάλλου, ο καθ’ ού Δήμος, με την …/5/27.10.2010 έκθεση απόψεων, όπως αναπτύσσεται περαιτέρω με το από 15.07.2016, παραδεκτώς υποβληθέν, υπόμνημα, υπεραμύνεται της νομιμότητας των προσβαλλόμενων πράξεων υποστηρίζοντας ότι, οι εγγραφές των προσφευγόντων στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητας, εκδόθηκαν καθόλα νόμιμα, διότι οι προσφεύγοντες υπέβαλαν προς τον Δήμο 􏰁αλλιθέας, για πρώτη φορά το έτος 2009, δήλωση περί της τη μη χρήσης και μη ηλεκτροδότησης του επίμαχου ακινήτου τους για προγενέστερο της δήλωσης χρονικό διάστημα, ήτοι από το έτος 2006 έως και την ημερομηνία της δήλωσης, με συνέπεια ο Δήμος να μην είναι σε θέση να διαπιστώσει, διενεργώντας επιτόπιο έλεγχο, το βάσιμο των ισχυρισμών τους για το προγενέστερο του έτους 2009 χρονικό διάστημα και να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για απαλλαγή τους από την επιβολή των ένδικων τελών και για το διάστημα αυτό. Περαιτέρω, κατά τους ισχυρισμούς του καθ’ ού, η δήλωση για τη μη χρήση του ακινήτου, προκειμένου να τύχει το ακίνητο της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, πρέπει να υποβάλλεται αμέσως μόλις παύσει η χρήση και η ηλεκτροδότησή του, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από πλευράς του Δήμου για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δηλωθέντων, αφού η εκ των υστέρων προσκόμιση δήλωσης και βεβαίωσης της Δ.Ε.Η. καθιστά αυτόν (έλεγχο) άνευ αξίας, ενώ, εξάλλου, το ότι δεν ηλεκτροδοτείται ένα ακίνητο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και ότι δεν χρησιμοποιείται. Υποστηρίζει, τέλος, ότι εφόσον η είσπραξη των δημοτικών τελών καθαριότητας στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα δεν γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., νομίμως εκδόθηκαν σε βάρος των προσφευγόντων και οι προσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμων, καθόσον οι τελευταίοι, μολονότι υπείχαν σχετική υποχρέωση, δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση περί μη ηλεκτροδότησης, προκειμένου ο υπολογισμός να γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 25/1975.
  5. Επειδή, με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά και τις διατάξεις που παρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν στην δεύτερη και την τρίτη σκέψη της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη, ότι: α) από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκμαίρεται η μη χρησιμοποίησή του από τον ιδιοκτήτη του και απαλλάσσεται αυτός από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας, αδιαφόρως του πότε θα υποβληθεί προς τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. το αίτημα για την απαλλαγή και β) εν προκειμένω, οι προσφεύγοντες υπέβαλαν στον καθ’ ού, προς συναγωγή του ανωτέρω νόμιμου τεκμηρίου, περί της μη χρησιμοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, με αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. …, πλην των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων ότι αυτή παρέμενε κλειστή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησής της, και μηχανογραφημένο έγγραφο της Δ.Ε.Η. (βλ. το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως σχετ. 􏰃ο 5), από το οποίο προκύπτει η διακοπή της ηλεκτροδότησής της από τις 09.06.2006, ημερομηνία που αναφέρεται και στις προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ανωτέρω ιδιοκτησία των προσφευγόντων τεκμαιρόταν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα μη χρησιμοποιούμενη και, άρα, απαλλασσόμενη των ένδικων τελών, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της προσφυγής. Εξάλλου, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει, ούτε ο καθ’ ού Δήμος προσκομίζει ανταποδεικτικά, προκειμένου να ανατρέψει το πιο πάνω τεκμήριο, περί της χρησιμοποίησης του ακινήτου των προσφευγόντων κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα και, άρα, της υποχρέωσής τους να καταβάλλουν δημοτικά τέλη καθαριότητας, οποιοδήποτε στοιχείο, πλην επικαλείται απλώς και μόνο τον χρόνο υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεών τους, το Δικαστήριο κρίνει, περαιτέρω, ότι μη νόμιμα επέβαλε σε βάρος τους, με τις προσβαλλόμενες εγγραφές τους στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο, δημοτικά τέλη καθαριότητας, για τα διαχειριστικά έτη 2006 έως 2009, απορριπτομένων, ως νόμω αβάσιμων, όλων των αντίθετων ισχυρισμών του. Τέλος, ενόψει του ότι τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους προσφεύγοντες, κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980, με τις συμπροσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμων του Δημάρχου 􏰁αλλιθέας, έχουν παρακολουθηματικό έναντι των ως άνω εγγραφών τους για τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη χαρακτήρα και δεδομένου ότι οι τελευταίες αυτές κρίθηκαν από το Δικαστήριο ακυρωτέες, θα πρέπει ομοίως να ακυρωθούν και τα πρόστιμα αυτά.
  6. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες εγγραφές των προσφευγόντων στους οικείους βεβαιωτικούς καταλόγους, καθώς και τα σχετικά πρόστιμα, και να αποδοθεί στους προσφεύγοντες το παράβολο που κατέβαλαν (άρθρ. 277 παρ. 9 του 􏰁.Διοικ.Δικ.), χωρίς να καταδικασθεί ο καθ’ ού στα δικαστικά τους έξοδα, ελλείψει διατύπωσης σχετικού αιτήματος (άρθρ. 275 παρ. 1 περ. α’ σε συνδυασμό με παρ. 7 περ. α’ του ίδιου άρθρου του 􏰁.Διοικ.Δικ.).
  Δ􏰀Α ΤΑΥΤΑ
  Δέχεται την προσφυγή.
  Ακυρώνει τις με αριθμούς …, αντίστοιχα, εγγραφές των προσφευγόντων στο βεβαιωτικό κατάλογο χρεών του Δήμου 􏰁αλλιθέας για δημοτικά τέλη καθαριότητας, διαχειριστικών ετών 2006 έως 2009, καθώς και τις με αριθμούς 812/07.04.2009, 816/07.04.2009 και 809/07.04.2009, αντίστοιχα, αποφάσεις επιβολής προστίμου του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1080/1980 του Δημάρχου 􏰁αλλιθέας.
  Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
  Η απόφαση του Δικαστηρίου εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016.
  Η Δ􏰀􏰁ΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑ􏰂􏰂ΑΤΕΑΣ ΧΡΥΣΗ Β􏰄ΑΣΤΟΥ ΦΩΤΕ􏰀􏰃Η ΠΑΤΑΠΗ
  Πρόεδρος: Χρυσή Βλαστού
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 9 Μαΐου 2018, 20:55 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )
  1.Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί επεμβαίνετε σε κάθε σχόλιο που δεν συμπίπτει με τις δικές σας απόψεις;
  2.Πρέπει να σας επισημάνω ότι:
  α. Η ουσία του θέματος είναι εάν ηλεκτροδοτείτε το ακίνητο ή οχι.
  β. Αυθαίρετα και παραπλανητικά επικαλείστε εσείς και οι παρανομούντες ΔΗΜΟΙ τον όρο ενώ στο Ν.25/75, στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν3345/2005 και στο προς διαβούλευση άρθρο 207, υπάρχει ο όρος .
  γ. Ο Νομοθέτης εάν ήθελε θα μνημόνευε τον κατά την δική σας άποψη όρο.
  δ. Τόσο στο έγγραφό του ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ όπως έχω αναρτήσει στο από 081245/5/18 παρ.1 σχόλιό μου, όσο και απόφαση 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (που δικαιώνει αυτούς που προσέφυγαν εναντίον του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ λόγω αναδρομικής βεβαίωσης οφειλών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού μετά προστίμου ) επικαλούνται τον όρο .
  3. Όσον αφορά την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αυτά πρέπει να επιστραφούν από τους ΔΗΜΟΥΣ υποχρεωτικά, γιατί έχουν βεβαιωθεί ως αναδρομικές οφειλές σε αυθαίρετη ερμηνεία του Ν.3345/2005, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ όσο και για εισπρακτικούς λόγους από τους παρανομούντες ΔΗΜΟΥΣ, η οποία όμως αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία όπως έχω αναφέρει στο από 021114/5/18 παρ. 2β σχόλιό μου.
  4. Ανεξάρτητα των ανωτέρω παρακαλώ να μου απαντήσετε με ποια ιδιότητα επεμβαίνετε συνεχώς για να αντικρούσετε το σχόλιο του καθενός; Ποιόν εκπροσωπείτε;
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 9 Μαΐου 2018, 19:49 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ
  1.Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί επεμβαίνετε σε κάθε σχόλιο που δεν συμπίπτει με τις δικές σας απόψεις;
  2.Πρέπει να σας επισημάνω ότι:
  α. Η ουσία του θέματος είναι εάν ηλεκτροδοτείτε το ακίνητο ή οχι.
  β. Αυθαίρετα και παραπλανητικά επικαλείστε εσείς και οι παρανομούντες ΔΗΜΟΙ τον όρο <> ενώ στο Ν.25/75, στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν3345/2005 και στο προς διαβούλευση άρθρο 207, υπάρχει ο όρος <>.
  γ. Ο Νομοθέτης εάν ήθελε θα μνημόνευε τον κατά την δική σας άποψη όρο.
  δ. Τόσο στο έγγραφό του ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ όπως έχω αναρτήσει στο από 081245/5/18 παρ.1 σχόλιό μου, όσο και απόφαση 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (που δικαιώνει αυτούς που προσέφυγαν εναντίον του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ λόγω αναδρομικής βεβαίωσης οφειλών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού μετά προστίμου ) επικαλούνται τον όρο <>.
  3. Όσον αφορά την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αυτά πρέπει να επιστραφούν από τους ΔΗΜΟΥΣ υποχρεωτικά, γιατί έχουν βεβαιωθεί ως αναδρομικές οφειλές σε αυθαίρετη ερμηνεία του Ν.3345/2005, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ όσο και για εισπρακτικούς λόγους από τους παρανομούντες ΔΗΜΟΥΣ, η οποία όμως αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία όπως έχω αναφέρει στο από 021114/5/18 παρ. 2β σχόλιό μου.
  4. Ανεξάρτητα των ανωτέρω παρακαλώ να μου απαντήσετε με ποια ιδιότητα επεμβαίνετε συνεχώς για να αντικρούσετε το σχόλιο του καθενός; Ποιόν εκπροσωπείτε;
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 9 Μαΐου 2018, 15:11 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ρ.

  Σε ότι αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 207, την θεωρώ άδικη γιατί απλά θα ευνοήσει μία ομάδα πολιτών για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
  Στο άρθρο 1 αναφέρει με πιο σαφή τρόπο αυτό που ισχύει και σήμερα, και εφαρμόζεται από τους περισσότερους δήμους, σύμφωνα με το από 20.01.2015/2856 έγγραφο του τμήματος εσόδων του Υπ. Εσωτερικών.
  Το ανωτέρω διευκρινίζει ότι «…….Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή μπορεί να ισχύει μόνο από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ύστερα, ώστε να συντρέχει η δυνατότητα ελέγχου από τον Δήμο του κατά πόσο το ακίνητο πράγματι δεν χρησιμοποιείται……………»
  Αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει ( με εξαίρεση τους 6 μήνες του άρθρου 2) διότι όσοι δεν δηλώσουν έγκαιρα την διακοπή ηλεκτροδότησης θα χρεωθούν τα τέλη που αναλογούν από την ημερομηνία διακοπής έως την δήλωση της στον οικία δήμο.
  Για ποιο λόγο λοιπόν, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν πολίτες που έχουν πληρώσει τα ΔΤ διότι καθυστέρησαν να δηλώσουν την διακοπή στο δήμο και μετά το πέρας του εξαμήνου του άρθρου 2 πάλι οι πολίτες θα πληρώνουν ΔΤ, να υπάρξει μια μερίδα πολιτών που θα έχουν διαφορετική και ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με όλους του υπόλοιπους ????

 • 9 Μαΐου 2018, 13:37 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Προς Νίκο (8-5-2018):
  Αναφέρω το αρ. 3 παρ. 1 του Ν. 25/1975: «Οι στερούμενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως υποχρεούνται εις την πληρωμήν τελών καθαριότητος και φωτισμού, υπολογιζομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων».
  Συνεπώς, είναι αναμενόμενο κάποιοι Δήμοι με τη γραμματική ερμηνεία του Νόμου να επιβάλλουν Δ.Τ. σε ΟΛΑ τα μη ηλεκτροδοτούμενα που δεν έχουν πάρει ποτέ ρεύμα. Βέβαια, η ανωτέρω παράγραφος δεν διευκρινίζει εάν μιλάει για ακίνητα, κτίσματα ή χώρους (με πιο πιθανό το χώρους), ούτε καν εάν μιλάει για στεγασμένους ή όχι.
  Εφόσον κάποιος δεχθεί την άποψη ότι η χρήση (και όχι η ηλεκτροδότηση) είναι η βάση για τη χρέωση Δ.Τ., τότε μπορεί να γίνει η εξής μετατροπή: «Τα στερούμενα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως ακίνητα υποχρεούνται εις την πληρωμήν τελών καθαριότητος και φωτισμού, υπολογιζομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων», εφόσον χρησιμοποιούνται. Ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να το δηλώσει στον οικείο πριν τα χρησιμοποιήσει.»
  Με αυτή την αλλαγή θα μπορούσε σχετικά απλά (δεν μπορώ να σκεφτώ πιθανά προβλήματα) να λυθούν προβλήματα σε: α) ημιτελή ή αποπερατωμένα κτίσματα που ποτέ δεν ηλεκτροδοτήθηκαν, β) οικοδομές που δεν ολοκληρώθηκε η ανέγερσή τους, γ) οικόπεδα που χρησιμοποιούνται χωρίς ηλεκτροδότηση (χώροι στάθμευσης, εναπόθεση πραγμάτων ή υλικών).

 • 9 Μαΐου 2018, 09:01 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Προς κ. Σβαρνιά:
  Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με το σκεπτικό της πρότασή σας σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής της δήλωσης χωρίς χρονικό περιορισμό, εκθέτοντας συγκεκριμένο παράδειγμα (που είναι και η πλειοψηφία των περιπτώσεων):
  Έστω ότι όντως μετά από αρκετά χρόνια χωρίς ηλεκτροδότηση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου προσέρχεται και το δηλώνει ως κενό στο Δήμο, προσκομίζοντας μαζί και τα Ε2 ως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία. Φανταστείτε τώρα έναν Δήμο ο οποίος θα ενεργήσει απολύτως νόμιμα και θα δεχτεί τη δήλωσή του, αλλά θα ασκήσει και το δικαίωμα που έχει στην αυτοψία. Θα μεταβεί στο ακίνητο, θα διαπιστώσει ότι μέσα σε αυτό υπάρχουν κινητά αντικείμενα (έπιπλα, οικοσκευές κτλ, όπως είναι στο 80% των ακινήτων χωρίς ηλεκτροδότηση). Συνεπώς, εάν θέλουμε να είμαστε απολύτως νόμιμοι και σύμφωνα με τη νομολογία που θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι σε χρήση, θα έχουμε το 80% των πολιτών να καταβάλει όλα τα Δημοτικά Τέλη από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης με ισόποσο πρόστιμο. Και αν η δήλωση έχει γίνει σε έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, ο Δήμος πρέπει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την Υπέύθυνη Δήλωση που του κατατέθηκε και είναι τελικά ψευδής, όπου επιπλέον προκύπτει και ότι ο αιτών είχε σκοπό να προσπορίσει τον εαυτό του (κάθειρξη έως 10 έτη). Σε αυτές τις περιπτώσεις ποιός θα προστατέψει τους πολίτες; Ή θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε στα στραβά μάτια της Διοίκησης και στο να παρακαλούμε για επιείκια τους αιρετούς;
  Συνεπώς, η απλή επίκληση της νομιμότητας θα πρέπει να εξεταστεί από όλες τις πλευρές εάν όντως θέλουμε να εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη. Με το υπάρχον σύστημα είσπραξης Δημοτικών Τελών μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, με όλες τις αδυναμίες του, δεν βλέπω άλλη επιλογή από την συνεργασία παρόχων, ΔΕΔΔΗΕ, Δήμων (και ΑΑΔΕ) και την ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του. Εάν συμβεί η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση, τότε ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
  Οπότε κ. Σβαρνιά, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχουν επισημανθεί πολλά προβλήματα στο υπάρχον καθεστώς. Αλλά η λύση (και του Συνηγόρου του Πολίτη) αφορά το υπάρχον καθεστώς και είναι σπασμωδική. Δεν λύνει οριστική λύση αλλά δημιουργεί νέα προβλήματα (ένα από αυτά είναι αυτό που εξέθεσα παραπάνω και αφορά καθαρά τους πολίτες και τους κινδύνους που κρύβει για αυτούς). Προσωπικά, άλλη λύση πέρα από την ειδοποίηση του πραγματικού ιδιοκτήτη την ώρα της διακοπής ή σε σύντομο χρονικό διάστημα από αυτήν δεν βλέπω, εκτός και εάν αλλάξει η νομοθεσία και η νομολογία για το τι συνιστά χρήση των ακινήτων (και άρα επιβολή ΔΤ).

 • 8 Μαΐου 2018, 23:49 | Εμμανουέλα

  Ο Δήμος Βύρωνα εξαναγκάζει παρανόμως τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταβάλλουν χρηματικά ποσά για Δημοτικά τέλη των μη ηλεκτροδοτούμενων διαμερισμάτων, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ΤΑΠ ακόμα και αν προσκομίσουν βεβαίωση της ΔΕΗ ότι το εν λόγω ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και καταθέσουν έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση όπως ορίζει ο Νόμος 3345/2005, Αρθ.5, παρ.1, ο οποίος αναφέρει «Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.» επικαλούμενοι το από 20 Ιανουαρίου 2015 έγγραφο με Α.Π. 2856 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διευθ. Οικ. Υπηρ., Διεύθυνση Οικ. Τ.Α., Τμήμα Εσόδων που υπογράφεται από τον κ.Θεοδωρόπουλο. Η διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενημερωθεί σε όλους τους βαθμούς, αλλά δεν έχει απαντήσει όπως όφειλε.
  Συνοπτικά δεν τηρείται η εφαρμογή του νόμου όπως αυτός νομοθετήθηκε, αλλά η διοίκηση παραλλάσσει τις επιλογές του νομοθετικού σώματος με την έκδοση μιας παράνομης εγκυκλίου περιορίζοντας τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Και από ότι φαίνεται προσπαθεί να νομιμοποιήσει την παράνομη συμπεριφορά της με την προτεινόμενη διατύπωση. Ωστόσο, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί λόγω των παράνομων ενεργειών της διοίκησης θα πρέπει να επιστραφούν στους πολίτες. Η τελευταία πρόταση του προτεινόμενου άρθρου θα πρέπει να παραληφθεί. Η διοίκηση θα πρέπει να σέβεται τους νόμους και όχι να προσπαθεί εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει τις παρανομίες της σε βάρος των πολιτών.

 • 8 Μαΐου 2018, 22:46 | Νίκος

  Ο Δήμος χρεώνει τα ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα και τα μη έχοντα παροχή κανονικά ως χρησιμοποιούμενα ( τα θεωρεί αυθαίρετα έτσι ) από περάτωσης τους , χωρίς ο ιδιοκτήτης να έχει γνωρίσει εγγράφως στο Δήμο την χρήση τους και επί πλέον δεν δέχεται την υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης τους με αναδρομική ισχύ , ούτε καν το Ε2 όπου έχει δηλωθεί κενό .

  Με αυτές τις περιπτώσεις το νομοσχέδιο δεν ασχολείται , τις αγνοεί τελείως και όμως αυτές είναι οι περισσότερες στους Δήμους, αφορούν πάρα πολύ κόσμο , με ασάφεια στην νομοθεσία , διάφοροι Δήμοι τις αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο και πολλές θα φθάσουν σε δικαστήρια .

  το χρόνιο πρόβλημα με τα Δ Τ που είναι η ασάφεια των προηγούμενων νόμων , η οποία παραμένει και εκ τούτου η αυθαίρετη ερμηνεία διατάξεων από τις υπηρεσίες των δήμων δεν αντιμετωπίζετε , απλώς διευκολύνετε η διευθέτιση μιάς μόνο κατηγορίας περιπτώσεων .

 • 8 Μαΐου 2018, 12:45 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 207 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
  1. Όπως βλέπω από τα σχόλια, δεν έχει γίνει κατανοητό, η ουσία του θέματος, ότι με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3345/2005, διάταξη η οποία προτείνεται να ισχύσει για το άρθρο 207 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, ορισμένοι ΔΗΜΟΙ κατά παράβαση της ισχύουσας νομολογίας, βεβαιώνουν οφειλές για αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σας καταθέτω παρακάτω το σχετικό έγγραφο του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ σύμφωνα με το οποίο ξεκαθαρίζει ότι αυτά που κάνουν οι εν λόγω ΔΗΜΟΙ είναι παράνομα. Ίσως θα πρέπει να επέμβει ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ εάν το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ επιμείνει να θεσμοθετήσει χωρίς να λάβει υπόψη του τόσο τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ όσο και την απόφαση 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Προς:
  1.Υπουργείο Εσωτερικών
  Α. Υπόψη Γενικού Γραμματέα κου Κ. Πουλάκη
  Β. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης Υπόψη Γενικού ∆ιευθυντή κου Κ.Θεοδωρόπουλου
  Γ. ∆ιεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  2. ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων 3. ∆ιευθύνσεις Οικονομικών Ο.Τ.Α.

  Αριθμ. Πρωτ.: 235045/51444/2017 Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη κας Ευανθίας Σαββίδη Τηλ.: 2131306771 – 2131306663

  Θέμα: ∆ημοτικά Τέλη σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται
  Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
  Με το παρόν έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επανέρχεται στο θέμα της αναδρομικής επιβολής δημοτικών τελών σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και αποδεδειγμένα δεν ηλεκτροδοτούνται. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη τόσο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού σχετικών αναφορών που δέχεται η Αρχή, όσο και λόγω της μη ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος από τους Ο.Τ.Α.
  Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος γίνεται σταθερά αποδέκτης αναφορών ιδιοκτητών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, οι οποίοι λόγω έλλειψης ενημέρωσης, προσκόμισαν στον αρμόδιο δήμο την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α)1 σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο αυτού της πραγματικής διακοπής ηλεκτροδότησης, θεωρώντας ότι η μη χρήση του ακινήτου αποδεικνύεται τόσο από την ίδια τη βεβαίωση διακοπής της ∆.Ε.Η., όσο και από τη δήλωση του ακινήτου τους ως κενού στη φορολογική τους δήλωση.
  Στις περιπτώσεις των πολιτών που προσφεύγουν στο Συνήγορο, οι δήμοι δεν αποδέχονται την αναδρομική ισχύ των δηλώσεων αυτών και επιβάλλουν αναδρομικά δημοτικά τέλη, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η αρμόδια υπηρεσία τους δεν μπορεί να προβεί σε αυτοψία
  1 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α), «ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου τους και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ∆.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής».
  Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129
  για τη διαπίστωση της μη χρήσης του ακινήτου κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της δήλωσης. Παρατηρούνται δε ακόμη και περιπτώσεις δήμων που, εκτός των δημοτικών τελών, επιβάλλουν και πρόστιμο βάσει του άρθρου 73 του Β.∆. 24-9/20.10.19582.
  Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των ανωτέρω αναφορών, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι αρκετοί δήμοι αποδέχονται τις μεταγενέστερες της διακοπής ηλεκτροδότησης υπεύθυνες δηλώσεις και απαλλάσσουν το ακίνητο από τα δημοτικά τέλη για την περίοδο κατά την οποία αποδεδειγμένα δεν ηλεκτροδοτείτο.
  Η ανομοιόμορφη αυτή αντιμετώπιση ίδιων περιπτώσεων, οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, δημιουργεί σύγχυση σε ό,τι αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη διοίκηση.
  Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε ως εκ τούτου να τοποθετηθεί επί του θέματος και να επισημάνει τα ακόλουθα:
  Α) Η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005 είναι σαφής και δεν χρήζει ερμηνείας: απαλλάσσονται τα μη χρησιμοποιούμενα/μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα από τα τέλη «για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά». Ο νομοθέτης δεν θέλησε να ορίσει χρονικό πλαίσιο άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος, γι αυτό και δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία. Σύμφωνα συνεπώς με το γράμμα της διάταξης, η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να προσκομιστεί στο δήμο και σε χρόνο μεταγενέστερο της διακοπής ηλεκτροδότησης.
  Β) Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αφορά παρελθόντα γεγονότα. Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’αρ. 781/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αφορά αποκλειστικώς και μόνον γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα, όχι όμως μέλλοντα. Επομένως, οι δήμοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενο υπεύθυνων δηλώσεων που δηλώνουν γεγονότα ή στοιχεία αναγόμενα σε χρονική περίοδο προγενέστερη της υποβολής τους. Μάλιστα, στις υπό εξέταση περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποδειχτούν συνδυαστικά τόσο με τη βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης της ∆.Ε.Η, όσο και με τη δήλωση του κενού ακινήτου στη φορολογική δήλωση.
  Γ) Σύμφωνα με πρόσφατη δικαστική απόφαση (υπ’αρ. Α 1963/2016 του ∆ιοικ. Πρωτ. Πειραιά), από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκμαίρεται η μη χρήση του από τον ιδιοκτήτη του και απαλλάσσεται αυτός από την υποχρέωση
  2 «Επί της υποβολής δηλώσεως ή υποβολής ανακριβούς δηλώσεως ή εκπροθέσμου υποβολής τοιαύτης, οσάκις δια την βεβαίωσιν φόρων ή τελών ή δικαιωμάτων απαιτείται υποβολή δηλώσεως ή μη εκπληρώσεως άλλων νομίμως επιτασσομένων υποχρεώσεων, ο υπόχρεως υπόκειται και εις πρόστιμον…»
  
  καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί προς τον αρμόδιο δήμο το αίτημα για την απαλλαγή του. Πιο αναλυτικά, βάσει του σκεπτικού της απόφασης, με τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 25/1975, εισάγεται μαχητό τεκμήριο υπέρ των ιδιοκτητών κλειστών ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκμαίρεται και η μη χρησιμοποίησή του και, επομένως, εφόσον τα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα δεν παράγουν απορρίμματα, απαλλάσσονται, εκ του λόγου αυτού και για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά, από το, ανταποδοτικού χαρακτήρα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 60/2010 επταμ., Σ.τ.Ε. 274/2014, 343/2016), τέλος καθαριότητας. Ο αρμόδιος Ο.Τ.Α. χορηγεί την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δικαιούμενος να διαπιστώσει οποτεδήποτε την ακρίβεια της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, προφανώς με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Εφόσον δε από τον έλεγχο αυτό προκύψει ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, τότε το πιο πάνω τεκμήριο ανατρέπεται, και μάλιστα αναδρομικά, καθόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταλογίζεται με τα αναλογούντα στην επιφάνεια του ακινήτου του δημοτικά τέλη καθαριότητας από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής, ενώ του επιβάλλεται και πρόστιμο για την ανακρίβεια της δήλωσής του.
  ∆) Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη από το 2014 επισημάνει (με το υπ’αρ. πρωτ. 180318/5473/31.01.2014 έγγραφό του) την απουσία προθεσμίας στο νόμο για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης καθώς και το ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης αποτελεί τεκμήριο για τη μη χρήση του ακινήτου. Κατά την άποψη της Αρχής, η απαίτηση της ταυτόχρονης με τη διακοπή ηλεκτροδότησης υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο ∆ήμο, προκειμένου να απαλλαγεί το ακίνητο από τα δημοτικά τέλη, δεν συνάδει με το σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος θέσπισε το σχετικό δικαίωμα υπέρ των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με τον τρόπο αυτό τίθεται αυθαίρετα μια επιπλέον προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος, χωρίς να προβλέπεται στο νόμο.
  Παρακαλούμε ως εκ τούτου για τις ενέργειές σας προς την κατεύθυνση της ορθής εφαρμογής της σχετικής διάταξης (άρθρο 5 ν.3345/2005), σύμφωνα με το σαφές, ρητό και ανεπιφύλακτο γράμμα και πνεύμα της.
  Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
  Με εκτίμηση
  Ανδρέας Ι. Ποττάκης Συνήγορος του Πολίτη.
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ
  
  

  

 • 7 Μαΐου 2018, 14:21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Προς Νίκο (7-5-2018): 1) Η πρόταση για βεβαίωση επαναηλεκτροδότησης αφορά τον αιτούντα (μελλοντικό χρήστη), δηλαδή αυτόν που θα βάλει το όνομά του ως καταναλωτής. Αυτό το όνομα θα προκύπτει είτε από το μισθωτήριο, είτε από αυτόν που θα εμφανίζεται ως καταναλωτής και θα είναι ένας από τους ιδιοκτήτες (ή αυτός που του έχει παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου). Και θεωρητικά αυτό το όνομα που θα έχει η βεβαίωση του Δήμου, αυτό το όνομα θα είναι υποχρεωμένοι και οι πάροχοι να βάζουν. Αυτό έχει ως σκοπό, πέρα από τα οφέλη προς τους Δήμους (που είναι πολλά και όχι μόνο οικονομικά), έχει επίσης οφέλη προς το νέο καταναλωτή προκειμένου να διασφαλίζει ότι θα έχει τη σωστή επιφάνεια στο λογαριασμό του. Επίσης, θα περιορίσει (σε επίπεδο Δήμων) το φαινόμενο καταναλωτών που αφήνουν οφειλές στη ΔΕΗ/Δήμους, μετακομίζουν σε νέο διαμέρισμα και δημιουργούν και εκεί οφειλές. Λύση σε επίπεδο πανελλήνιο δεν έχω. Όπως δεν έχω και λύση εκεί όπου θα γίνεται αλλαγή ονομάτων και θα μπαίνουν εικονικοί καταναλωτές (σύζυγοι κτλ) οι οποίοι δεν έχουν οφειλές. Και αυτή η πρόταση είναι επικουρική στο πρόβλημα με τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα, όχι όμως καίριας σημασίας. Αν είναι όμως να γίνει μια συνολική αντιμετώπιση του πρόβλήματος, είναι αρκετά απαραίτητη με τη δεδομένη κατάσταση.
  2) Τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ ΔΕΝ οφείλουν έτσι κι αλλιώς Δ.Τ. Αρχίζουν να οφείλουν δημοτικά τέλη μόνο εάν α) ηλεκτροδοτηθούν, β) χρησιμοποιούνται χωρίς ηλεκτροδότηση, αλλά κι εκεί πρέπει ο ιδιοκτήτης να το γνωρίσει εγγράφως στο Δήμο.

 • 7 Μαΐου 2018, 11:47 | Νίκος

  Α) Η προτεινόμενη από κάποιους βεβαίωση του Δήμου ότι δεν οφείλονται προηγούμενες οφειλές Δ.Τ. περί επανηλεκτροδότησης , πως θα λειτουργεί όταν ο οφειλέτης και υπόχρεος πληρωμής των Δ.Τ. είναι π.χ. ο προηγούμενος ενοικιαστής ( χρήστης) που άφησε απλήρωτη την ΔΕΗ .
  Δεν θα μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί ο επόμενος ενοικιαστής ?

  Β) Υπάρχουν πολλά ακίνητα μη χρησιμοποιούμενα τα οποία δεν έχουν ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή δεν έχουν συνδεθεί ποτέ με ΔΕΗ , για τα οποία δεν προβλέπετε κάτι στο νομοσχέδιο . Με αυτά τα ακίνητα τι θα γίνει ?

 • 7 Μαΐου 2018, 08:59 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Ζητώ προκαταβολικά συγνώμη για το μέγεθος της έκτασης των σχολίων για τη παράγραφο 1 αλλά είναι σημαντικό να γίνουν αρκετές διευκρινήσεις προς όλες τις πλευρές, διότι στις λεπτομέρειες κρίνονται πολλά που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Όσα θα ειπωθούν παρακάτω αφορούν τη λειτουργία των Δήμων, του Υπουργείου Εσωτερικών, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, τη ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την ευθύνη των πολιτών. Αρχικά, ξεκινώ με διευκρινήσεις:
  1) Τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ. για συντομία) ουσιαστικά αφορούν και επιβάλλονται σε όποιον ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ένα ακίνητο. Η μη ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου δεν συνεπάγεται και τη μη χρήση του. Συνεπώς η διακοπή της ηλεκτροδότησης δεν σημαίνει αυτόματα και τη μη χρήση του ακινήτου. Πολύ εύκολα θα περιγράψω δύο τέτοιες περιπτώσεις: α) Ένα κατάστημα χρησιμοποιεί ένα υπόγειο χωρίς ηλεκτροδότηση ως αποθηκευτικό χώρο. Το ίδιο συμβαίνει πολύ συχνά και σε οικογενειακές πολυκατοικίες/οικίες. Β) Δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες οι οποίες λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα αλλά διαμένουν στην συγκεκριμένη οικία (και θα συμφωνήσω ότι εδώ οι Δήμοι μπορούν να παρέμβουν και να απαλλάξουν από τα Δ.Τ. τις συγκεκριμένες οικογένειες, κάνοντας χρήση του αρ. 202 του Ν. 3463/2006). Οπότε ορθώς πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ώστε να δηλώνεται (έστω και εμμέσως) η μη χρήση ενός ακινήτου μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, προκειμένου να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα όπως μεταγενέστερα πρόστιμα λόγω χρήσης κτλ.
  2) Νομολογιακά έχει κριθεί ότι η χρήση ενός ακινήτου μπορεί να αφορά και έναν αποθηκευτικό χώρο και αυτό είναι σωστό. Μην ξεχνάτε ότι σε μια αποθήκη μπορεί κάποιος να πηγαίνει (και άρα να μεταβαίνει εκεί χρησιμοποιώντας τον φωτισμό από τα πεζοδρόμια) και να την καθαρίζει (δημιουργώντας σκουπίδια). Η αλλαγή αυτή εάν γίνει μέσω νεότερης νομοθεσίας κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα επαφίεται στη κρίση των Δήμων (οι όποιοι κατά κανόνα λειτουργούν δίκαια και σε περιπτώσεις όπως επιπλωμένα διαμερίσματα που ενώ θα έπρεπε να τα θεωρούν ότι χρησιμοποιούνται τα θεωρούν ως κενά). Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και το δικαιολογημένο φόβο που υπάρχει ότι ακίνητα χωρίς ηλεκτροδότηση τελικά ηλεκτροδοτούνται παράνομα και γι’ αυτό πρέπει να ελέγχονται και αυτά.
  3) Βρισκόμενοι στον 21ο αιώνα, θεωρώ ότι η λογική ότι ο πολίτης πρέπει ως δια μαγείας να γνωρίζει τα πάντα πρέπει να ξεπεραστεί. Το να νομοθετούμε ένα άρθρο σε ένα νόμο 350 σελίδων και να περιμένουμε να το γνωρίζει ο πολίτης δεν λύνει το πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η πρόταση όπου το μόνο που κάνει είναι να δώσει «αμνηστία» σε όσους έχουν οφειλές για ανάλογες περιπτώσεις (δυστυχώς με όσους θέλησαν να είναι νόμιμοι και εξόφλησαν πλήρως τις οφειλές τους να είναι και πάλι τα θύματα), ίσως να το μάθει και αρκετός κόσμος επιπλέον και μετά από 6 μήνες να δημιουργηθεί το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Οι λύσεις όμως υπάρχουν και είναι σχετικά εύκολες. Αρκεί να αποφασίσουμε όλοι μας (και οι πολίτες φυσικά) να εμπιστευόμαστε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
  4) Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που θα βελτιώνει τη ζωή όλων. Απλά πρέπει κάποτε να φανταστούμε ότι αντί για να προσέρχεται ο πολίτης σε ένα Δήμο για να ζητάει μια βεβαίωση με τα τετραγωνικά του ακινήτου που θα ηλεκτροδοτήσει για να την προσκομίσει στη ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορεί απλά να πάει στο Δήμο, να κάνει τη Δήλωση και ο Δήμος να μπαίνει στην εφαρμογή της ΔΕΔΔΗΕ, να δηλώνει τα στοιχειά που πρέπει και να ολοκληρώνεται η διαδικασία. Η εφαρμογή ήδη υπάρχει και μπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί, αλλά πρέπει κάποιος να φανταστεί ότι αυτό είναι εφικτό! Με τον ίδιο απλό τρόπο μπορούν να δηλώνονται και τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα. Και για να πω κάτι ακόμα πιο γραφειοκρατικό αλλά λειτουργικό για τα Ελληνικά δεδομένα: γιατί να μην φανταστούμε ότι η δήλωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης γίνεται στο Δήμο και αυτή διαβιβάζεται στον πάροχο (ή γίνεται στο Δήμο ο οποίος βεβαιώνει ότι απλά έλαβε γνώση και τη προσκομίζει μετά στο πάροχο). Η οποία βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα από τις περιπτώσεις διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών.
  5) Παρά τα όσα γράφονται, οι Δήμοι ΔΕΝ ενημερώνονται για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Οι Δήμοι δεν γνωρίζουν ούτε καν για το ποια ακίνητα πληρώνουν Δημοτικά Τέλη. Και θα ήταν αδύνατο τεχνικά να επεξεργαστούν τέτοιες πληροφορίες, ιδίως πριν από 10+ χρόνια, όταν η διαδικασία είσπραξης μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ έχει εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες. Εάν οι Δήμοι κάνουν αυτή τη στιγμή χρήση όλων των στοιχείων που τους παρέχονται, μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιες παροχές φαίνεται (αλλά δεν είναι και σίγουρο) ότι έχει κοπεί το ρεύμα, χωρίς καν να γνωρίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (που γνωρίζουν μόνο τη διεύθυνση και ούτε καν ποιο διαμέρισμα αφορά η παροχή) και πότε κόπηκε το ρεύμα. Άρα ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει, μιας και το μόνο που μπορεί να αποσταλεί είναι μια ανώνυμη επιστολή σε μια διεύθυνση που πλέον δεν μένει κανείς. Και από εμπειρία θα σας πω ότι και σε τέτοιες περιπτώσεις, το ποσοστό ανταπόκρισης είναι κάτω του 10%.
  6) Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως δεν ενημερώνουν όσους κάνουν διακοπή της ηλεκτροδότησης. Αυτό συμβαίνει διότι: α) δεν το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι υπάλληλοι, β) αδιαφορούν να το πουν διότι δεν είναι στις αρμοδιότητές τους, γ) τη διακοπή δεν την κάνει ο ιδιοκτήτης αλλά ο ενοικιαστής. Αλλά και από αύριο αν ενημέρωναν όλοι οι πάροχοι, δεν εγγυάται ότι θα το καταλάβαιναν οι ιδιοκτήτες ή ότι θα το έπρατταν θα το παραδέχονταν ότι ενημερώθηκαν.
  7) Η μοναδική Υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί να κάνει αντιστοίχιση αριθμού παροχής, ακινήτου και ιδιοκτήτη (με σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό ορθά δηλωμένων στοιχείων) είναι η Α.Α.Δ.Ε. μέσω του taxisnet.
  8) Το ανωτέρω πρόβλημα με τις διακοπές των ηλεκτροδοτήσεων δεν είναι το μοναδικό, μιας και πρόβλημα δημιουργούν και οι επαναηλεκτροδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών των ονομάτων των καταναλωτών). Μέχρι σήμερα, προκειμένου να γίνει η επαναηλεκτροδότηση, οι ιδιώτες το αιτούνται απευθείας στους παρόχους, το οποίο γίνεται χωρίς την ενημέρωση των Δήμων, οπότε κανένα τέλος δεν εισπράττεται, ούτε καν το Τ.Α.Π. που αναλογεί. Αυτό πολλές φορές είναι και μη νόμιμο, μιας και στο αρ. 6 του Ν. 25/1975 προβλέπεται ότι εφόσον υπάρχουν οφειλές Δημοτικών Τελών, ο πάροχος προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης και δεν την επαναχορηγεί χωρίς εξόφληση (ή ρύθμισή τους), ιδίως όταν η οφειλή είναι του ιδιοκτήτη ή του ιδιώτη που αιτείται την επαναηλεκτροδότηση. Οπότε σε αυτή τη περίπτωση προτείνεται η αυστηρή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης με τη θέσπιση χορήγησης βεβαίωσης από τους Δήμους για την μη οφειλή Τελών προκειμένου να επιτραπεί η επαναηλεκτροδότηση, με επέκτασή της σε όλες τις περιπτώσεις επαναηλεκτροδοτήσεων. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η διάταξη του αρ. 27 παρ. 4 του Ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία ο διάδοχος (νέος καταναλωτής) θα ευθύνεται για τις λανθασμένες επιφάνειες του ακινήτου που έχουν δηλωθεί από προηγούμενους ιδιοκτήτες/μισθωτές, μιας και ο ίδιος οφείλει να δηλώσει εξ αρχής τις επιφάνειες. Με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται ότι οι Δήμοι έχουν εισπράξει το ΤΑΠ που αναλογεί και ο ιδιώτης θα έχει σωστά δηλωμένες επιφάνειες, μιας και θα ενεργοποιηθεί στη πράξη το αρ. 27 του Ν. 2130/1993. Αυτό μεν θα είναι αύξηση του γραφειοκρατικού κόστους (εφόσον όλα γίνονται με έγγραφες βεβαιώσεις και όχι ηλεκτρονικά), αλλά θα προστατεύσει και τους Δήμους, αλλά και τους πολίτες.

  Έχοντας τα παραπάνω υπόψη όπου συμπεραίνουμε ότι κανείς δεν έχει τη μοναδική ευθύνη αλλά η διαδικασία ευθύνεται κυρίως για το πρόβλημα, θα προσπαθήσω να κάνω δύο ολοκληρωμένες προτάσεις. Μια στη περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο επιμείνει στη θέση του ότι ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο τεκμαίρεται ότι χρησιμοποιείται μέχρι να γίνει δήλωση στο Δήμο και μια στη περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δεχθεί ότι μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο τεκμαίρεται ότι δεν χρησιμοποιείται εκτός και αν το δηλώσει ο ιδιοκτήτης ότι θα το χρησιμοποιήσει. Ζητώ προκαταβολικά συγνώμη για τυχόν νομικές αστοχίες διατυπώσω.

  Α) «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων. Ο αρμόδιος διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) ενημερώνει ηλεκτρονικά ανά μήνα τον οικείο Δήμο για τις διακοπές ηλεκτροδότησης στις παροχές που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και αποστέλλει ταυτόχρονα τους αριθμούς των παροχών στην ΑΑΔΕ, η οποία εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ενημερώνει τους ιδιοκτήτες του ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το δικαίωμα που έχουν με βάση το παρόν άρθρο. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών και του ακινήτου ανά αριθμό παροχής κοινοποιούνται στον οικείο Δήμο.
  Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
  Επαναηλεκτροδότηση ενός ακινήτου γίνεται μόνο εφόσον ο οικείος Δήμος βεβαιώσει ότι ο αιτών και μελλοντικός χρήστης του ακινήτου δεν οφείλει Δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων στον οικείο Δήμο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αλλαγή ονόματος του καταναλωτή στο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.»

  Β) «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης, εκτός και εάν ο ιδιοκτήτης τους ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού δηλώσει προς τον οικείο δήμο ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η δήλωση αυτή οφείλεται να γίνει πριν ξεκινήσει η χρήση τους. Ο αρμόδιος διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) ενημερώνει ηλεκτρονικά ανά μήνα τον οικείο Δήμο για τις διακοπές ηλεκτροδότησης στις παροχές που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και αποστέλλει ταυτόχρονα τους αριθμούς των παροχών στην ΑΑΔΕ, η οποία εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ενημερώνει τους ιδιοκτήτες του ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το δικαίωμα που έχουν με βάση το παρόν άρθρο. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών και του ακινήτου ανά αριθμό παροχής κοινοποιούνται στον οικείο Δήμο.
  Εάν διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου χωρίς προηγούμενη δήλωση, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
  Επαναηλεκτροδότηση ενός ακινήτου γίνεται μόνο εφόσον ο οικείος Δήμος βεβαιώσει ότι ο αιτών και μελλοντικός χρήστης του ακινήτου δεν οφείλει Δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικό Φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων στον οικείο Δήμο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αλλαγή ονόματος του καταναλωτή στο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.»

  Τελειώνοντας, παρόλο που κατά κανόνα υπάρχει η σχετική ανοχή από τους Δήμους, θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί επιπλέον ότι χρήση ακινήτου δεν θεωρείται η παραμονή των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, οικιακού ή επαγγελματικού, σε ένα μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, όταν σκοπός είναι η επαναχρησιμοποίησή του στο μέλλον με τον παρόντα εξοπλισμό και επίπλωση.

 • 6 Μαΐου 2018, 19:44 | Δημητρης

  Δηλαδή οι πολίτες που κατέβαλαν τα τέλη αυτά ακόμα και ύστερα από ένσταση που υπέβαλαν όταν τους καταλογίστηκαν αυτά τα ποσά είναι ηλίθιοι? Τι λογική είναι αυτή ? Τα ποσά αυτά οφείλουν να επιστραφούν εφόσον έχουν καταβληθεί έστω και σε συμψηφισμό για μελλοντικές οφειλές. Αυτό θα γίνει με αίτηση δήλωση των δημοτών.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:44 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 207 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
  1. Επειδή στο από 021114/5/18 email μου δεν έχουν καταγραφεί (ελπίζω όχι εσκεμμένα )
  στη παράγραφο 1στ αυτά που αναγράφω μέσα στα εισαγωγικά που αφορούν την άποψη επί θέματος του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πνεύμα της παραγράφου μου, την υποβάλλω εκ νέου, χωρίς εισαγωγικά :
  1.στ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ με αρ.πρωτ. 3309/30-11-17 απάντησε στην εν λόγω ΕΡΩΤΗΣΗ των 40 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος το έγγραφο του ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν.ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ όπου στη παρ.3 του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ. ΓρΔ 15026/22-11-2017, αναφέρει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει την επέκταση της ήδη υπάρχουσας ανταλλαγής επικαιροποίησης και πιστοποίησης στοιχείων με τους ΔΗΜΟΥΣ ούτως ώστε να παρέχεται στους ΔΗΜΟΥΣ η πληροφορία, σε επίπεδο κάθε παροχής για την ηλεκτροδότηση ή μη και τον Προμηθευτή που την εκπροσωπεί, καθώς και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και συνεχίζει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να καταργηθεί η σχετική πρόβλεψη του Ν.3345/2005 δεδομένου ότι ο ΔΗΜΟΣ θα διαθέτει τη σχετική πληροφόρηση, με συνέπεια την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών .
  2. Όσον αφορά την ενημέρωση των ΔΗΜΩΝ από την ΔΕΗ, σύμφωνα με το Ν.25/75 στα άρθρα 1,2,3 καταγράφεται η από τότε αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ ΔΕΗ και ΔΗΜΩΝ. Επίσης με το άρθρο 4 παρ.2 η ΔΕΗ διαβιβάζει στους ΔΗΜΟΥΣ τις εισπράξεις από τα Τέλη καθαρισμού και φωτισμού με σχετικές εκκαθαριστικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα με το άρθρο 5 παρ.2 οι ΔΗΜΟΙ είναι υποχρεωμένοι να έχουν καρτέλες τελών καθαριότητας και φωτισμού με τα πλήρη στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου, καθώς επίσης και το προς είσπραξη μέσω της ΔΕΗ ποσού. Στο δε άρθρο 6, σαφώς περιγράφεται, η ενημέρωση της ΔΕΗ προς τον ΔΗΜΟ σε περίπτωση που κάποιος δεν πληρώνει τα εν λόγω δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, προκειμένου στη συνέχεια ο ΔΗΜΟΣ, είναι υπεύθυνος για να μεριμνήσει για την είσπραξη αυτής της οφειλής. Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η ΔΕΗ ενημέρωνε και ενημερώνει τον ΔΗΜΟ για την μη εξόφληση των δημοτικών τελών ενώ συγχρόνως ο κάθε ΔΗΜΟΣ είχε και έχει όλα τα στοιχεία τόσο του καταναλωτή, του ακινήτου και του ποσού της οφειλής. Άρα ο κάθε ΔΗΜΟΣ είχε και έχει όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία για να ανεύρει αυτόν που δεν είχε ή δεν έχει εξοφλήσει τα εν λόγω δημοτικά τέλη. Ο κάθε ΔΗΜΟΣ για τους δικούς του λόγους δεν τήρησε το Ν.25/75 και στη συνέχεια δεν έχει τηρήσει ούτε και το Ν.2130/1993 άρθρο 24 περί ΤΑΠ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. Οι ΔΗΜΟΙ επειδή είχαν χάσει τον έλεγχο, προσέφυγαν για εισπρακτικούς λόγους στην εύκολη λύση της ερμηνείας της διάταξης του Ν.3345/2005 που δεν συνάδει με το σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος θέσπισε το σχετικό δικαίωμα υπέρ των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οπότε κατά το δοκούν, άλλος ΔΗΜΟΣ βεβαιώνει οφειλές αναδρομικά για τα δημοτικά τέλη, άλλος επιβάλει επιπλέον και πρόστιμο, άλλος αποδέχεται να μην βεβαιώσει αναδρομικές οφειλές τώρα αλλά όταν κάποια στιγμή κάποιος θα θελήσει να ηλεκτροδοτήσει πάλι το ακίνητό του, τότε θα πληρώσει αναδρομικά όσο χρονικό διάστημα ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο. Όλες οι ερμηνείες, εις βάρος του εύκολου θύματος, του πολίτη. Δηλαδή αυτοί οι ΔΗΜΟΙ από θύτες θέλουν να εμφανιστούν ως θύματα των πολιτών. Υπάρχουν βέβαια και οι ΔΗΜΟΙ που σεβόμενοι τους πολίτες τους δεν βεβαιούν αναδρομικές οφειλές. Αποκορύφωμα ερμηνείας της εν λόγω διάταξης είναι η απάντηση που μου έδωσε με το αρ. πρωτ. 67910/25073+62267/22954+60027/22085+54897/20349+5437520 155//29-08-2017 η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία αφού επικαλείται διάφορους Νόμους, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3345/2005 καταλήγοντας στη παρ.(δ) αναφέρει ότι ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ …..Αυτά από Δημόσια Υπηρεσία.
  3.Από την ισχύ του Ν.3345/2005 μέχρι σήμερα το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ έχει εκδώσει πολλές διευκρινιστικές Αποφάσεις π.χ 2856/20-1-2015 για την μη επιβολή προστίμου στις αναδρομικές βεβαιώσεις οφειλών για τα δημοτικά τέλη.
  4. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Π.ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ με αρ. πρωτ.2000/12-1-18 απάντησε στην ερώτηση των 40 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του κόματός του, επικαλούμενος το υπ ́ αρ. 38048/2015 έγγραφο προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους και μέσω αυτών προς τους δήμους, με το οποίο παρείχε οδηγίες για τις ενδεικνυόμενες ενέργειές τους, προκειμένου, αφενός να εισπράττονται σε τακτική βάση τα οφειλόμενα τέλη (τέλη καθαριότητας – φωτισμού και Τ.Α.Π.) και αφετέρου να ενημερώνονται οι πολίτες για την ευνοϊκή προς αυτούς δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού γεγονός το οποίο δεν ίσχυσε στην πράξη. Επίσης αναφέρει ότι θα <>. Τελικό αποτέλεσμα είναι το προς σχολιασμό άρθρο 207 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι. Δηλαδή και πάλι διάταξη που σύμφωνα με τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αντίκειται στην ισχύουσα πλέον νομοθεσία. Πόσο ποιό ξεκάθαρα πρέπει να το πει Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ;
  5. Κατόπιν των ανωτέρω για το άρθρο 207 εμμένω στην λύση που έχω καταγράψει στη παρ.2 του από 021114/5/18 email μου.
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 3 Μαΐου 2018, 12:18 | Βίκτωρ Γρηγοροπουλος

  Επίσης στην παρ.2 σαφώς προκύπτει ότι όποιος έχει κάνει διακανονισμό της οφειλής του και πληρώνει με δόσεις, το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, διαγράφεται, ενώ όποιος ήδη έχει εξοφλήσει, το ποσό δεν επιστρέφεται.

  ΣΧΌΛΙΟ – Επισήμανση

  θα μπορούσε να συμψηφιστεί με κάποιο τρόπο λογικό .

 • 3 Μαΐου 2018, 10:17 | Βίκτωρ Γρηγοροπουλος

  Σχετικά με τα , χρέη , μισθωτή Δεη

  σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών και φόρων που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι κατ’ αρχήν ο μισθωτής-καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος.

  Θα πρέπει επίσης να επιβληθεί στους Δήμους , το είδη προβλεπόμενο ,σύµφωνα µε τη νοµολογία, η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι επικουρική και τα τέλη αναζητούνται από αυτόν µόνο αν η βεβαίωση και η είσπραξή τους από το μισθωτή αποδειχτεί δυσχερής.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δήμοι το καταλογίζουν στον ιδιόκτητη , απ ευθείας , χωρίς καμμια έρευνα- αναζήτηση .

 • 2 Μαΐου 2018, 11:14 | Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 207 ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
  1. Για άρθρο 207 που αφορά στην αναδρομική επιβολή οφειλών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για μη χρησιμοποιούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα έχω τις παρακάτω παρατηρήσεις:
  α. Αντίκειται τόσο στο σκεπτικό όσο και στην νομολογία που σας έχει διαβιβάσει Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με τα υπ’αρ. πρωτ. 180318/5473/31.01.2014 και 235045/51444/15-1-2017 (βλ. αποφάσεις ΣτΕ 781/2010,60/2010 274/2014, 343/2016 και Α 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ), αλλά εσείς τον αγνοήσατε. Και αυτό σαφώς προκύπτει από την παρ.2 του άρθρου 207 που εισάγετε μία νέα διάταξη με προσωρινό χρονικό ορίζοντα προκειμένου να διαγράψει ή να παραληφθεί η βεβαίωση οφειλής του, αρκεί κάποιος να υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση του στο ΔΗΜΟ μέχρι και 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά επιστρέφει και πάλι στο παλαιό καθεστώς. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι αποδέχεστε την άποψή του, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα προς την κατεύθυνση της ορθής εφαρμογής της σχετικής διάταξης (άρθρο 5 ν.3345/2005), σύμφωνα με το σαφές, ρητό και ανεπιφύλακτο γράμμα και πνεύμα της.
  β. Επίσης στην παρ.2 σαφώς προκύπτει ότι όποιος έχει κάνει διακανονισμό της οφειλής του και πληρώνει με δόσεις, το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, διαγράφεται, ενώ όποιος ήδη έχει εξοφλήσει, το ποσό δεν επιστρέφεται. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με το αρ.πρωτ.235045/51444/15-1-2017 έγγραφό του έχει καταστήσει σαφές στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ότι η επιβολή αναδρομικής οφειλής δημοτικών τελών για τα ακίνητα θέματος αντίκειται στην ισχύουσα νομολογία η οποία είναι μεταγενέστερη του άρθρου 5 του Ν.3345/2005,γι ́αυτό και πολλοί ΔΗΜΟΙ που σέβονται τους δημότες τους δεν επιβάλουν αντίστοιχες αναδρομικές οφειλές. Επίσης δεν τηρεί το άρθρο 4 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και ειδικότερα τις παραγράφους 1: Οι ΕΛΛΗΝΕΣ είναι ίσοι ενώπιον του ΝΟΜΟΥ και 2: Οι ΕΛΛΗΝΕΣ και οι ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  γ. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ με την απουσία προθεσμίας στο νόμο για την υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης καθώς και το ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης αποτελεί τεκμήριο για τη μη χρήση του ακινήτου. Κατά την άποψη του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, η απαίτηση της ταυτόχρονης με τη διακοπή ηλεκτροδότησης υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο ∆ΗΜΟ, προκειμένου να απαλλαγεί το ακίνητο από τα δημοτικά τέλη, δεν συνάδει με το σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος θέσπισε το σχετικό δικαίωμα υπέρ των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με τον τρόπο αυτό τίθεται αυθαίρετα μια επιπλέον προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος, χωρίς να προβλέπεται στο νόμο.
  δ. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ έχοντας την άποψη ότι δεν πρέπει να επιστρέφονται τα ήδη καταβληθέντα ποσά, στηριζόμενο σε Νόμο που αντίκειται στη ισχύουσα νομολογία είναι παράνομο. Απόδειξη η απόφαση Α 1963/2016 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ε. Δεν συνάδει με το πνεύμα της ΕΡΩΤΗΣΗΣ 656/24-10-17 των 40 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ζητούν από τους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ να προβούν στις δέουσες ενέργειες προς άρση των στρεβλώσεων και της δεινής θέσης που στην οποία περιέχονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
  στ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ με αρ.πρωτ. 3309/30-11-17 απάντησε στην εν λόγω ΕΡΩΤΗΣΗ των 40 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος το έγγραφο του ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν.ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ όπου στη παρ.3 του εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ. ΓρΔ 15026/22-11-2017, αναφέρει ότι <> και συνεχίζει ότι <>.
  2. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι θα πρέπει:
  α. Να τροποποιηθεί στο άρθρο 207 η διάταξη όσον αφορά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
  στο ΔΗΜΟ, χωρίς χρονικό περιορισμό, με την προοπτική της οριστικής καταργήσεώς της με την έναρξη ανταλλαγής επικαιροποίησης και πιστοποίησης στοιχείων με τους ΔΗΜΟΥΣ όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ.
  β. Το ΚΡΑΤΟΣ πρέπει να σέβεται τους ΠΟΛΙΤΕΣ του, να τηρεί τον ΝΟΜΟ και να εφαρμόζει τις ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, και όχι να ερμηνεύει την ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κατά το δοκούν προς

  όφελος των ΔΗΜΩΝ, προκειμένου, να αποποιηθούν αυτοί των ευθυνών τους και να ρίχνει όλο το βάρος στον ΠΟΛΙΤΗ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγει σε τακτικές που παραβιάζουν τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ΠΟΛΙΤΗ. Επομένως θα πρέπει να επιστραφούν τα ήδη καταβληθέντα ποσά γιατί η αντίστοιχη διάταξη αντίκειται στην ισχύουσα νομολογία αφενός και αφετέρου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των χιλιάδων ΠΟΛΙΤΩΝ να προσφύγουν στα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ για την βέβαιη δικαίωσή τους, όπως έχει γίνει δυστυχώς κατά το παρελθόν και μέχρι πρόσφατα με ανάλογα θέματα και έχουν επιστραφεί ποσά π.χ επίδομα 176 ευρώ, αναδρομικά ειδικών μισθολογίων, παράνομη παρακράτηση για ΕΟΠΥΥ.
  Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ

 • 2 Μαΐου 2018, 10:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Να διευκρινιστεί αν οι υπηρεσίες θα αρκούνται στην υπεύθυνη δήλωση του πολίτη για τη μη χρήση του ακινήτου τα προηγούμενα έτη ή θα απαιτείται να προσκομιστούν συμπληρωματικά και τα Ε2 με την ένδειξη κενό.Επίσης να προβλεφθεί αν οι οικίες οι οποίες δεν κατοικούνται αλλά έχουν μέσα όλην την οικοσκευή και έπιπλα αν θα θεωρούνται ως χρησιμοποιούμενοι χώροι ή οχι

 • 2 Μαΐου 2018, 10:57 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Και επιπλέον για τη παράγραφο 2, πρέπει να γίνει μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ διευκρίνηση. Αυτή λέει:»Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από αυτήν.»
  Για όσους ιδιοκτήτες (και λογικά θα είναι πολλοί) δεν δηλώσουν το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό τους και το κάνουν μετά το πέρας του εξαμήνου, και εφόσον η διακοπή είχε γίνει πριν τη δημοσίευση του Νόμου (ας υποθέσουμε την 1/1/2017), η υποχρέωση για καταβολή Δ.Τ. θα είναι από τις 1/1/2017 ή από τη δημοσίευση του Νόμου, μιας και ΟΛΕΣ οι οφειλές για Δημοτικά Τέλη σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα έχουν παραγραφεί μαζικά; Διότι σύμφωνα με τη διατύπωση που υπάρχει θα πρέπει να διαγράφονται/παραγραφούν όλες μαζικά.

 • 2 Μαΐου 2018, 10:49 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Ευτυχώς έστω και μετά από 13 χρόνια έρχεται μια διευθέτηση του ζητήματος, αν και αρκετά άδικη για όσους πλήρωσαν Δ.Τ., αφήνοντας όμως ακόμη μεγάλα κενά. Διότι:
  α) δεν διασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει ή θα λάβουν γνώση του δικαιώματός τους (που έχει τη μορφή υποχρέωσης) για δήλωση του ακινήτου στους Δήμους. Η διακοπής της ηλεκτροδότησης μπορεί να γίνει και από τους ενοικιαστές και οι πάροχοι ΔΕΝ ενημερώνουν για το δικαίωμα αυτό.
  β) οι Δήμοι εξακολουθούν να μην μαθαίνουν σε ποιά ακίνητα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και ούτε αυτοί μπορούν να ειδοποιήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τους ιδιοκτήτες για το δικαίωμά τους.
  γ) οι επαναηλεκτροδοτήσεις συνεχίζουν και γίνονται απευθείας στους παρόχους χωρίς να ζητείται βεβαίωση από το Δήμο και συνεπώς εάν κάποιος διακόψει την ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου και μετά από 1-2 χρόνια το επαναηλεκτροδοτήσει, δεν θα καταβάλλει ούτε Δημοτικά Τέλη, ούτε καν το ΤΑΠ του ακινήτου που αναλογεί για το διάστημα που δεν είχε ηλεκτροδότηση.
  Συνεπώς, προτείνεται:
  α) η ΔΕΔΔΗΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μηνιαίως) να αποστέλλει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της που έχει για τους Δήμους (Εφαρμογή Τελών Ακινήτων) αρχείο με τα ακίνητα στα οποία διεκόπη η ηλεκτροδότηση.
  β) η Α.Α.Δ.Ε., μετά από αίτημα των Δήμων, να τους χορηγεί στοιχεία για τους ιδιοκτήτες ενός ακινήτου με βάση τον αριθμό παροχής, έτσι ώστε οι Δήμοι να μαθαίνουν τους ιδιοκτήτες αλλά και άλλα στοιχεία για το ακίνητο, όπως οι επιφάνειές του.
  γ) η αίτηση διακοπής της ηλεκτροδότησης να συνοδεύεται από δήλωση μη χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου ο ιδιοκτήτης προτείθεται να το χρησιμοποιεί, τότε να έχει την υποχρέωση για τη δήλωσή του στο Δήμο, ειδάλλως να τεκμαίρεται η μη χρήση του και άρα η απαλλαγή από τα Δ.Τ.
  δ) θέσπιση χορήγησης βεβαίωσης από τους Δήμους για την μη οφειλή Τελών προκειμένου να επιτραπεί η επαναηλεκτροδότηση, με επέκτασή της σε όλες τις περιπτώσεις επαναηλεκτροδοτήσεων, ωστε να μην επαναχορηγείται ηλεκτροδότηση σε περιπτώσεις που αυτή διεκόπη λόγω οφειλών, μιας και αυτό είναι αντίθετο στο πνεύμα του αρ. 6 του Ν. 25/1975. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η διάταξη του αρ. 27 παρ. 4 του Ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία ο διάδοχος ευθύνεται για τις λανθασμένες επιφάνειες του ακινήτου που έχουν δηλωθεί από προηγούμενους ιδιοκτήτες/μισθωτές, μιας και ο ίδιος οφείλει να δηλώσει εξ αρχής τις επιφάνειες. Με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται ότι οι Δήμοι έχουν εισπράξει το ΤΑΠ που αναλογεί πριν την ηλεκτροδότησης, και ο ιδιώτης θα έχει σωστά δηλωμένες επιφάνειες, μιας και θα ενεργοποιηθεί στη πράξη το αρ. 27 του Ν. 2130/1993.
  Συνεπώς, συνοπτικά η πρόταση είναι: Εφόσον μια παροχή διακόπτεται, ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει το ακίνητο στο Δήμο μόνο εφόσον το χρησιμοποιεί άνευ ηλεκτροδότησης, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι δεν χρησιμοποιείται. Εφόσον ο Δήμος διαπιστώσει ότι χρησιμοποιείται ενώ δεν έχει δηλωθεί, τότε αναζητεί τα Δ.Τ. μετά του ανάλογου προστίμου μη δήλωσης (100%) από την ημερομηνία της διακοπής της. Κατά την επαναηλεκτροδότηση, ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούται να ζητήσει από το νέο καταναλωτή βεβαίωση από το Δήμο ότι δεν οφείλονται Δημοτικά Τέλη και Τ.Α.Π.