• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ' | 2 Μαΐου 2018, 21:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης,στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε ρητά και αυτή του άρθρου 9 παρ. 22 του Νόμου 2266/1994 που αφορά την κάλυψη κενών θέσεων δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των παραμεθόριων περιοχών. Με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.4483/2017,έχει γίνει κατηγοριοποίηση των μετατασσόμενων υπαλλήλων σε αυτούς που μετατάχθηκαν πριν την ψήφιση του νόμου και στους οποίους περικόπτεται η υπερβάλλουσα μείωση και σε αυτούς που μετατάχθηκαν ή μετατάσσονται μετά την ψήφιση του νόμου και διατηρούν την υπερβάλλουσα μείωση...