• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 4 Μαΐου 2018, 14:14

    1.Στον 21ο αιώνα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάρχει ακόμη η κάλπη και όχι Ηλ.Διακυβέρνηση 2ου επιπέδου με ηλεκτρονική ψηφοφορία (!!) 2. Λυπηθείτε τα δένδρα και το περιβάλλον: εν πρώτοις, μεριμνείστε για την υποχρεωτική ανακύκλωση χάρτου (μη χρησιμοποιηθέντα ψηφοδέλτια κλπ. υλικό) από κάθε ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στόχος: κανένα εκλογικό χαρτί στα γενικά απορρίματα - όλα στους κάδους ανακύκλωσης χάρτου!