• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 4 Μαΐου 2018, 15:26

    1. Ο Περιφερειάρχης καλείται να λειτουργήσει ως Διαχειριστής εντός ασφυκτικού Διοικητικού πλαισίου ελέω απαρχαιωμένου (19ου αιώνος) Διοικητικού Δικαίου. Συγκεκριμένα καλείται να: α) διοικήσει ανθρώπους (το προσωπικό του Δήμου) β) διαχειριστεί πόρους γ) χαράξει στρατηγική διαχείρισης και να ηγηθεί σε περιπτώσεις καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να τα διαθέτει ως γνώση και, κυρίως, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ένας νέος 21 ετών; Μήπως το όριο για τον Δήμαρχο πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 25 έτη; 2. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος (που μπορεί να καταστεί και αντιδήμαρχος) θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για τα ανωτέρω σε επίπεδο είτε Περιφερειακού είτε Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχει περίπτωση να διαθέτει ένας νέος 18 ετών την ΕΜΠΕΙΡΙΑ κυρίως, ως προς αυτά; 3. Γιατί δεν προβλέπεται η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή η νόμιμη απαλλαγή λόγω αναπηρίας ως προϋπόθεση θέσης υποψηφιότητας για αξιώματα αιρετών ΟΤΑ;