• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Τσολακόπουλος' | 5 Μαΐου 2018, 19:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ας ελπίσουμε, ότι αυτή τη φορά θα το πρσέξουν οι σημερινοί εισηγητές. 1.. Στην παράγραφο 2, εδάφιο 1, αναγράφεται λανθασμένα (όπως στον Καλλικράτη, που δημιούργησε προβλήματα) ότι το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο, αυξημένο κατά +1, του αριθμού των εγκύρων, δια του αριθμού των εδρών. Όποτε ίσχυε το +1, αυτό προσθέτονταν πάντα στον αριθμό των εδρών (στο διαιρέτη, για να μικρύνει το εκλογικό μέτρο), με το σκεπτικό ότι θα έχουμε λιγότερα αδιάθετα υπόλοιπα, για την επόμενη κατανομή των εδρών και όχι στο πηλίκο, γιατί αυτό είναι άνευ σημασίας και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο άρθρο 29 παράγραφος 5, αλλά στο άρθρο 32, για τα κοινοτικά συμβούλια, επανορθώνεται…(δύο μέτρα και δύο σταθμά). 2.. Στην παράγραφο 2, εδάφιο 2, αναγράφεται ότι: Τα αδιάθετα υπόλοιπα λαμβάνονται υπόψη στη δεύτερη κατανομή, ανεξάρτητα, αν ο συνδυασμός έλαβε ή όχι έδρα στην πρώτη κατανομή (δεν έπιασε το εκλογικό μέτρο), με συνέπεια, ο τελευταίος, σε ψήφους, συνδυασμός (όπως με τον Καλλικράτη), να εκλέγει τον επικεφαλής, ως δημοτικό σύμβουλο, με ελάχιστες ψήφους. Ευχαριστώ