Άρθρο 27 – Εκλογικό σύστημα – κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση.
Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι».

 • Το νέο εκλογικό σύστημα αποτιμάται ως θετικότατη εξέλιξη.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:53 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Καμιά υποχώρηση από την εφαρμογή της απλής αναλογικής, μήπως περιοριστούν επί τέλους οι αυθαιρεσίες της μονοκρατορίας. Οι κλάψες περί ακυβερνησίας είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Αν ο Δήμαρχος (ή ο Περιφερειάρχης) έχουν σωστές προτάσεις θα τις ψηφίζουν όλοι, γιατί αλλιώς θα έχουν την κατακραυγή του κόσμου.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:32 | Σωκράτης

  Θα ήταν σε σωστή κατεύθυνση η θέσπιση πλαφόν για την εκπροσώπηση συνδυασμού στο Δημοτικό συμβούλιο

 • 14 Μαΐου 2018, 00:30 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Σωστά προτείνεται το +1 να αναφέρεται στο διαιρέτη (στον αριθμό των εδρών) για τον προσδιορισμό του εκλογικού μέτρου, για τα άρθρα 27 και 29. (όπως ορθά γίνεται στο άρθρο 32).
  Θα πρέπει, όμως, να διευκρινισθεί, οπωσδήποτε, ότι υπολογίζεται το σύνολο των εγκύρων κάθε συνδυασμού, μόνο για το δημοτικό συμβούλιο.
  Όπως αφήνεται να εννοηθεί, το σύνολο των εγκύρων του συνδυασμού αναφέρεται (κακώς) σε όλο το δήμο (συμπεριλαμβάνοντας και τα έγκυρα των κοινοτικών συμβουλίων, που έχουν την ίδια ονομασία με το συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου.
  Αυτό θα ήταν άνιση μεταχείριση για τους συνδυασμούς των δημοτικών συμβουλίων, που δεν έχουν αντίστοιχα υποψήφιους για τα κοινοτικά συμβούλια.

 • 11 Μαΐου 2018, 21:14 | Αιμίλιος

  Μην υποχωρήσετε σε καμία περίπτωση από την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Επιτέλους, μήπως και περιοριστεί λίγο η αυθαιρεσία της μονοκρατορίας. Όσο για τις κλάψες περί ακυβερνησίας, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Αν ο Δήμαρχος (ή ο Περιφερειάρχης) έχει σωστές προτάσεις, θα τις ψηφίζουν όλοι, γαιτί αλλιώς θα τους κράζουν οι ψηφοφόροι τους.
  Γιατί όμως καλά και σώνει συνδυασμοί; τουλάχιστον στα κοινοτικά συμβούλια ας δοκιμαστεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 • Θετικές προβλέψεις όπως μια δημοκρατικότερη στροφή με τις ρυθμίσεις του πρώτου μέρους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και της ενίσχυσης της συμμετοχής στα αυτοδιοικητικά κοινά, δε μπορούν να διορθώσουν τη συνολική εικόνα

 • 10 Μαΐου 2018, 13:08 | Δημήτρης Μπίρμπας

  Πρέπει να υπάρξει μέτρο εισόδου μιας παράταξης στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, προκειμένου να αποφευχθούν τοπικισμοί και υποκειμενισμοί που θα υπονομεύσουν στην πράξη την πρώτη εφαρμογή της μεταρρύθμισης με κίνδυνο την κοινωνική απαξίωση της

 • 7 Μαΐου 2018, 21:15 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (όπως αρμόζει στην απλή αναλογική, χωρίς δαιδαλώδεις περιπλανήσεις)
  ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (Συνέχεια από τα άρθρα 1, 13,24).
  Θα υπάρχει ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, που θα περιλαμβάνει τρεις πίνακες:
  *ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α των υποψήφιων δημάρχων, κατά αλφαβητική σειρά, με τους αναπληρωτές τους, στην ίδια σειρά, με ενιαίο σταυρό, από όπου εκλέγεται δήμαρχος, όποιος πλειοψηφήσει, χωρίς να χρειάζεται η δεύτερη Κυριακή.
  *ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων σε όλες τις περιφέρειες, κατά αλφαβητική σειρά, όπου σημειώνονται μέχρι 3 σταυροί στην οικεία περιφέρεια και μέχρι ένας σε «ξένη», από όπου εκλέγονται με τη σειρά και κατά περιφέρεια, οι Δ.Σ., μετά την αφαίρεση των εκλεγομένων από τον πίνακα Α, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων.
  *ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ των υποψήφιων κοινοτικών συμβούλων, ή προέδρων των κοινοτήτων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, στην ίδια σειρά, ανάλογα με τον πληθυσμό, με έναν σταυρό προτίμησης.
  (Με χωρίς σταυρό, ή περισσότερους από έναν, είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο, φυσικά, στον πίνακα Γ ).
  Ο πίνακας των υποψήφιων προέδρων των κοινοτήτων (με πληθυσμό < 500), μπορεί να είναι ανά ζεύγη, στην ίδια σειρά με ενιαίο σταυρό, τακτικού, αναπληρωτή, γιατί, η πράξη λέει ότι χρειάζονται δύο και τα έξοδα θα είναι ανάλογα με τις μέρες απασχόλησης κλπ.
  Τονίστηκε η σημασία της απλής αναλογικής, που απαιτεί συνεχή διαβούλευση, μεταξύ όλων των συμμέτοχων και φυσικά η καθοριστική σημασία, που έχει η σωστή επιλογή του δημάρχου και των υπόλοιπων στελεχών, βέβαια, που πρέπει να κινούνται με εντιμότητα και αυταπάρνηση.
  Ο αναπληρωτής δήμαρχος είναι απαραίτητος, για κάθε ενδεχόμενο αναπλήρωσης και θα εκλέγεται απ’ ευθείας δημοτικός σύμβουλος, στην περίπτωση που εκλεγεί δήμαρχος, ο αντίστοιχος συνυποψήφιός του.
  Επίσης, για ίση μεταχείριση, θα εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, απ’ ευθείας και οι επιλαχόντες δήμαρχοι, που θα λάβουν ποσοστό πάνω από το διπλάσιο του εκλογικού μέτρου και οι αναπληρωτές τους, αν λάβουν ποσοστό πάνω από το τριπλάσιο του εκλογικού μέτρου.
  Οι παραπάνω δημοτικοί σύμβουλοι (και ο δήμαρχος), αφαιρούν έδρες από την οικεία περιφέρειά τους.
  Σημείωση: Στον πίνακα των υποψήφιων δημάρχων τίθενται μέχρι 2 σταυροί προτίμησης.
  Οι αντιδήμαρχοι επιλέγονται κατά το ήμισυ του αριθμού από το Δ.Σ. και οι υπόλοιποι, στη συνέχεια από το δήμαρχο.
  Οι εισηγήσεις των θεμάτων γίνονται από την εκτελεστική επιτροπή (των αντιδημάρχων) και χωρίς πλειοψηφία, ή, τουλάχιστον, από το 1/5 του αριθμού των Δ.Σ., ή, τουλάχιστον, από το 3% των εγγεγραμμένων δημοτών.
  Οι αντιδήμαρχοι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ασυμβίβαστο).
  Μερικοί, είτε αντιδήμαρχοι, είτε Δ.Σ., που είναι ανενεργοί και δεν παραιτούνται, αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση των παραπάνω εισηγητών.
  Θα υπάρχει σωστή αξιολόγηση, γιατί όλοι γνωριζόμαστε τοπικά και μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε.
  Από την πρακτική της καθημερινότητας διαφαίνεται η ποιότητα του χαρακτήρα καθενός υποψήφιου, όπως, επίσης, διακρίνονται εύκολα και οι παραπάνω ιδιότητές του (ικανότητες, αλλά και δυνατότητες, βασικά, ως προς τον διαθέσιμο χρόνο).
  Οι δημότες, παρακολουθούν, μετά τις εκλογές, τις αποφάσεις, ποιοι ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν τι και γιατί, γι αυτό, πρέπει να προβλεφθεί (προχωρημένο στάδιο), εμμέσως και η άμεση δημοκρατία, και μάλιστα με εξοστρακισμό.
  Χρειάζεται ένας δήμαρχος, που θα συντονίζει τα του Δήμου, δυναμικά, αλλά με συνεννόηση και συνεργασία, κατά τον καλύτερο τρόπο, θεωρώντας όλα τα δημοτικά πρόσωπα, σαν δικά του παιδιά, που δεν ανήκουν προκαταβολικά στον συνδυασμό του. Τα ίδια ισχύουν, φυσικά και για τα υπόλοιπα στελέχη.
  Δεν εξηγείται, από τους εισηγητές, η αναγκαιότητα της ύπαρξης των συνδυασμών, με ομαδάρχη.
  Εκτιμούμε ότι: Οι συνδυασμοί, ίσως δείχνουν συλλογικότητα, αλλά, έτσι, όμως στην τοπική αυτοδιοίκηση:
  *Διαχωρίζονται οι δημότες, εκ προοιμίου, στους δικούς μας και στους άλλους και προδιαθέτουν αντιπαλότητες, οπότε, η δήθεν συλλογικότητα ατονεί και δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία στη λήψη των αποφάσεων, αφού, συνήθως ο συνδυασμός του δημάρχου δεν θα έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. και αφού αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνονται χωρίς συνεννόηση, ή με συναλλαγές, επειδή οι «υπόλοιποι» θα θεωρούνται ντε φάκτο (λόγω των συνδυασμών) ξένοι κι αντίπαλοι.
  *Στην απλή αναλογική δεν επιτρέπονται πλειοψηφίες και μειοψηφίες, εκ των προτέρων.
  Έτσι κι αλλιώς οι συμμαχίες, μπορούν να επιτευχθούν κάθε στιγμή, αφού θα θεωρούνται όλοι μία οικογένεια, φανερά και εξ υποθέσεως και οι αποφάσεις θα παίρνονται λογικά και δημοκρατικά, κάθε φορά από τα εκλεγμένα πρόσωπα και εκ των ενόντων.
  Οι όποιες αποφάσεις, βέβαια, θα έχουν πάντα και πολιτική χροιά, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να προτείνονται κομματικά χρίσματα, που μερικοί θα προσπαθήσουν να τα περάσουν (και μπορεί να το «πετύχουν»).
  Επίσης, με τους συνδυασμούς, δημιουργούνται και όρια ποσοστών συμμετοχής στην Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ κατανομή των εδρών, αδιάθετα υπόλοιπα κλπ, που στέλνουν περίπατο την απλή αναλογική.
  Δεν υπάρχει λόγος να διαιρεθούν οι σύμβουλοι προεκλογικά και δεν χρειάζεται παραλληλισμός με την κεντρική πολιτική σκηνή που είναι διαφορετικά τα πράγματα.
  Ευχαριστώ.

 • 5 Μαΐου 2018, 19:53 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Ας ελπίσουμε, ότι αυτή τη φορά θα το πρσέξουν οι σημερινοί εισηγητές.
  1.. Στην παράγραφο 2, εδάφιο 1, αναγράφεται λανθασμένα (όπως στον Καλλικράτη, που δημιούργησε προβλήματα) ότι το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο, αυξημένο κατά +1, του αριθμού των εγκύρων, δια του αριθμού των εδρών.
  Όποτε ίσχυε το +1, αυτό προσθέτονταν πάντα στον αριθμό των εδρών (στο διαιρέτη, για να μικρύνει το εκλογικό μέτρο), με το σκεπτικό ότι θα έχουμε λιγότερα αδιάθετα υπόλοιπα, για την επόμενη κατανομή των εδρών και όχι στο πηλίκο, γιατί αυτό είναι άνευ σημασίας και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
  Το ίδιο συμβαίνει και στο άρθρο 29 παράγραφος 5, αλλά στο άρθρο 32, για τα κοινοτικά συμβούλια, επανορθώνεται…(δύο μέτρα και δύο σταθμά).
  2.. Στην παράγραφο 2, εδάφιο 2, αναγράφεται ότι: Τα αδιάθετα υπόλοιπα λαμβάνονται υπόψη στη δεύτερη κατανομή, ανεξάρτητα, αν ο συνδυασμός έλαβε ή όχι έδρα στην πρώτη κατανομή (δεν έπιασε το εκλογικό μέτρο), με συνέπεια, ο τελευταίος, σε ψήφους, συνδυασμός (όπως με τον Καλλικράτη), να εκλέγει τον επικεφαλής, ως δημοτικό σύμβουλο, με ελάχιστες ψήφους.
  Ευχαριστώ

 • 4 Μαΐου 2018, 14:48 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 27
  Το κείμενο αναφέρει:
  <>
  Δηλαδή το εκλογικό μέτρο προκύπτει από την διαίρεση (Έγκυρα / έδρες) + 1
  Προτείνεται να εξεταστεί η επιλογή το εκλογικό μέτρο να προκύπτει από την διαίρεση Έγκυρα / (έδρες + 1) που αποτελούσε ανέκαθεν αίτημα «πλησιάσματος» στην απλή αναλογική;

  Επίσης το κείμενο αναφέρει:
  <>
  Εδώ προκύπτει η περίπτωση εάν όλοι οι λαβόντες έδρες συνδυασμοί εξάντλησαν τα έγκυρα ψηφοδέλτιά τους να μπορεί να λάβει έδρα και συνδυασμός ακόμα κι αν έχει ελάχιστες ψήφους.
  Προτείνεται το εξής
  << <>
  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αναλογικότερη κατανομή των εδρών αλλά αποφεύγεται και η περίπτωση της λήψης έδρας από συνδυασμό με ελάχιστες εκατοντάδες ψήφους την στιγμή που στους υπόλοιπους κάθε έδρα αντιστοιχεί σε μερικές χιλιάδες.
  Ούτε βέβαια αποκλείεται από την λήψη έδρας συνδυασμός που υπολείπεται κατά ελάχιστες ψήφους του εκλογικού μέτρου.
  Όμοια αλλαγή προτείνεται φυσικά και για το Α. 32 καθώς και το Α. 55

 • 4 Μαΐου 2018, 14:07 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  1. Επί τέλους καθιερώνεται η απλή αναλογική στην εκλογή των Δημοτικών Συμβουλιών προς επίρρωση της απαίτησης ΣτΕ περί ισότητος της ψήφου (αναμένω και στις εθνικές εκλογές).
  2. Δέον όπως, στην κατανομή των εδρών λαμβάνουν μέρος μόνον οι συνδυασμοί που συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο (σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων/πλήθος εδρών οργάνου)
  3. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεσμοθετηθεί εκλογή Δημάρχου ή Περιφερειάρχη από τον 1ο γύρο χωρίς αυτός να συγκεντρώνει το 50%+1 ψήφο των εγκύρων ψηφοδελτίων

  Σημείωση: Με την καθιέρωση της απλής αναλογικής σπάει το απόστημα μονοκρατορίας-εγγύηση διαφθοράς στους ΟΤΑ. Η απλή αναλογική ανοίγει τον δρόμο στην καλλιέργεια ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ κλίματος σε τοπικό επίπεδο. Αυτό, εάν δεν ανατραπεί από την επόμενη βυζαντινο-οθωμανική φατρία (με κατάργηση του προτεινόμενου νόμου), θα ανοίξει τον δρόμο για αλλαγή ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ και Πολιτικής συμπεριφοράς σε εθνικό επίπεδο.

 • 3 Μαΐου 2018, 16:30 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Προτείνεται η παρ. 2 να τροποποιηθεί και να ξανασυνταχθεί-ουν όσες παρ. απαιτούνται με βάση τις κατωτέρω προτάσεις, οι οποίες είναι ποιο κοντά στην πραγματικότητα της αυτοδιοίκησης:

  1. Προτείνεται η θέσπιση ενός ορίου κάτω από το 50% για την εκλογή του Επικεφαλής συνδυασμού ως Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, στο οποίο όμως θα παίζει σημαντικό ρόλο και η διαφορά του από τον δεύτερο υποψήφιο. Η δική μου άποψη για την πρόταση αυτή είναι το όριο να κατέβει στο 43-42% , και να θεσπιστεί διαφορά από τον δεύτερο υποψήφιο της τάξης του 10-11% για την απευθείας εκλογή από τον πρώτο γύρο (πρακτικά ο πρώτος είναι αρκετά εγκύτερα στην πλειοψηφία, σε σχέση με την απόσταση από τον δεύτερο). Αντίθετα αν η διαφορά είναι κάτω από αυτό το όριο, τότε να διεξαχθεί δεύτερος γύρος. Σε κάθε περίπτωση αν κανείς υποψήφιος δεν λάβει πάνω από το 43-42%, να γίνει β’ γύρος ανεξαρτήτου διαφοράς.
  Με τον ανωτέρω τρόπο, θα αποφευχθούν ακραία φαινόμενα που ενδεχομένως να συμβούν σε κάποιους Δήμους. Δηλαδή ο πρώτος με 42,30% να μην γίνει Δήμαρχος για λίγους ψήφους στο β’ γύρο, ενώ ο δεύτερος με 22,60% να κερδίσει. Όμως στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απαιτείται ο δεύτερος να έχει συμμαχία με όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς (δύο ή και παραπάνω ακόμη) εκτός του πρώτου. Αντίθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρώτος θα υπολείπεται μιας ή δύο εδρών και με έναν ακόμη συνδυασμό (τέταρτο ή πέμπτο ίσως) θα έκανε πιθανώς μια οριακή έστω πλειοψηφία. Νομίζω, ότι πρέπει να αποφευχθούν τέτοιες περιπτώσεις, διότι στην ουσία πρόκειται για μερική διαστρέβλωση της λαϊκής εντολής.

  2. Προτείνεται η θέσπιση ελάχιστου πλαφόν για την εκλογή των υποψηφίων Δημάρχων ως Δημοτικών συμβούλων (πρώτοι κατά σειρά στην εκλογή του συνδυασμού). Αυτό θα είναι και το ελάχιστο πλαφόν του κάθε συνδυασμού για να λάβει έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνονται τα κάτωθι όρια ανά κατηγορία Δήμου:
  – 9,00% για τους Δήμους που έχουν 13μελές Δ.Σ.
  – 7,50% για τους Δήμους που έχουν 17μελές Δ.Σ.
  – 6,00% για τους Δήμους που έχουν 21μελές Δ.Σ.
  – 4,50% για τους Δήμους που έχουν 27μελές Δ.Σ.
  – 3,70% για τους Δήμους που έχουν 33μελές Δ.Σ.
  – 3,00% για τους Δήμους που έχουν 41μελές Δ.Σ.
  – 2,70% για τους Δήμους που έχουν 45μελές Δ.Σ.
  – 2,40% για τους Δήμους που έχουν 49μελές Δ.Σ.
  Έτσι, λοιπόν θα λειτουργεί ένας φραγμός στις πάρα πολλές υποψηφιότητες, με δεδομένο ότι η συγκρότηση συνδυασμού με βάση τον προτεινόμενο Νόμο, ξεφεύγει από την πολυαριθμιτική που απαιτείτο για τις Τ.Κ. στο ισχύον σημερινό σύστημα ειδικά στους δήμους της υπαίθρου. Αν κάποιος αποτύχει να φτάσει στο πλαφόν (περίπου στο 120% της απλής αναλογικής του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου), σημαίνει ότι δεν έχει την απαραίτητη αποδοχή από τους δημότες για συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο ο συνδυασμός του.

  3. Η κατανομή των Εδρών, αφού αφαιρεθεί από κάθε επιλαχόντα συνδυασμό το ύψος του πλαφόν για την εκλογή του επικεφαλής (ο αντίστοιχος αριθμός ψήφων), θα γίνεται αναλογικά στον αριθμό των υπολειπόμενων εδρών του δημοτικού συμβουλίου (αφού αφαιρεθούν οι έδρες που κατέλαβαν οι υποψήφιοι επικεφαλής παρατάξεων) με εκλογικό μέτρο τη διαίρεση με το Ν+1 (όπου Ν ο αριθμός των υπολειπόμενων εδρών-όπως στις κοινότητες άνω των 500 κατοίκων). Για τον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου, δεν θα ισχύει το πλαφόν και θα έχει ολόκληρο τον αριθμό των ψήφων του συνδυασμού στην φάση της αναλογικής κατανομής. Επομένως οι έδρες των δύο πρώτων συνδυασμών στην περίπτωση διεξαγωγής β’ γύρου, θα οριστικοποιούνται μετά την εκλογή του επιτυχόντος Δημάρχου (φυσιολογικά 1 έδρα θα εκκρεμεί μεταξύ των δύο υποψηφίων αναλόγως με το ποιος θα εκλεγεί).

  Με όλα τα ανωτέρω η αναλογικότητα μεταξύ των παρατάξεων θα ισχύει σε ποσοστό 95% και θα μπορεί ο επιτυχών με μία-δύο παρατάξεις που αθροίζουν 46-49% να διαθέτουν οριακές πλειοψηφίες στα δημοτικά συμβούλια αποφεύγοντας αδιέξοδα που ενδεχομένως να βγάζουν μάτι.